Bybelwoord.net
Can you marry an unbeliever?

Word dit toegelaat om met ‘n ongelowige te trou

Dit is ‘n baie sensitiewe onderwerp. Kom ons kyk na die Skrif om ons in die regte rigting te lei.

Waarskuwing teen ‘n huwelik met ‘n ongelowige

In die brief van Paulus aan die Korintiërs word daar gewaarsku teen ‘n huwelik met ‘n ongelowige: “Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie.  Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis?” (2 Korintiërs 6:14).  Alhoewel hierdie vers nie spesifiek geskryf was met die huwelik in gedagte nie, is dit definitief van toepassing op die huwelik.

Paulus leer ons om onsself rein te hou van afgodspraktyke van die wêreld.  Om saam ongelowiges in dieselfde juk te trek, gaan dit baie moeilik maak vir ‘n gelowige om saam God te loop en nie in versoeking te kom nie. Ons word geleer om te bid: Lei ons nie in die versoeking nie (Matteus 6:13), maar deur met ‘n ongelowige te trou, loop jy in die huwelik in uit jou eie ooreenkoms.  Om met ‘n ongelowige te trou, kwalifiseer jou om baie naby aan die ongelowige in dieselfde juk te trek.  Wanneer jy trou, vorm jy ‘n nuwe eenheid: Genesis 2:24.

Geplaas in die koninkryk van die lig

Wanneer jy tot geloof in Christus gekom het, was jy uit die mag van die duisternis weggeruk en onder Sy heerskappy gestel (Kolossense 1:13).  So hoe kan jy in ‘n vennootskap wees met ‘n persoon wat nogsteeds in die heerskappy van die donker is?  Dit gaan onmoontlik wees om die belangrikste deel van jou lewe met hom/haar te deel: jou geestelike verhouding met Jesus.  Ook wanneer julle kinders kry, gaan dit moeilik wees om ‘n eenheid te vorm met jou huweliksmaat wat geestelike opvoeding betref.

Gee hom of haar tyd om die Evangelie te leer ken

Wanneer jy ‘n verhouding met ‘n ongelowige begin en dit ontwikkel in ‘n meer intieme verhouding, kan jy hom of haar tyd gee om die evangelie te leerken.  In sommige lande is dit baie moeilik om ‘n man of vrou te vind wat ‘n Christen is, omdat daar so min van hulle is.  In so ‘n geval is dit ‘n goeie idee om jou verloofde die geleentheid te gee om Christus te leerken deur ‘n pastoor of ‘n ouderling van jou gemeente.  Natuurlik kan niemand hom/haar dwing om Christenskap aan te neem nie en daar is ook die gevaar dat hy/sy ‘n “Christen” sal word oor jou, maar in sy/haar hart ‘n ongelowige bly.  Bid dat die Heilige Gees jou sal lei in hierdie saak en wees bereid om te vertrou en gehoorsaam aan Hom te wees.

Aanvaar jy God se woord as gesaghebbend?

Die punt in kwessies soos hierdie is: Aanvaar jy God se Woord as gesaghebbend, ook wanneer dit handel oor sensitiewe kwessies in jou lewe?  Vertrou jy Hom met alle dele van jou lewe?
Laat Hom toe om jou te lei op Sy pad en vertrou Hom dat Sy weë die beste is.
Kyk oplettend na die volgende gedeeltes: Spreuke 3:6-8; Psalm 32:8-11; Psalm 95:7-11.
Al hierdie gedeeltes het een ding in gemeen: Vertrou God en jy sal ware geluk vind.

Bybelwoord