Wie is Jehovah?

Who is Jehovah?

Jehovah is die HERE, maar die woord ‘Jehovah’ is op ‘n misverstand gebaseer. Die naam van God in die Ou Testament in die Hebreeuse taal word gespel as YHWH. In Hebreeus is eers net konsonante geskryf. Eers latere is vokale is bygevoeg om dit makliker te maak om te lees.

Hoë siening van God

Die Jode het so ‘n hoë siening van God gehad, dat hulle nie Sy naam uitgespreek het nie. Waar die Bybel ook al die naam van God YHWH het, sou hulle sê: ‘Here’, of in Hebreeus ‘Adonai’, wat die ander woord is wat die Bybel dikwels gebruik om na God te verwys. Toe mense in latere eeue vokale by die teks van die Hebreeuse Bybel begin voeg het, het hulle die vokale van Adonai by die naam van God gevoeg, om die lesers te herinner dat hulle nie die naam van God moet uitspreek nie, maar ‘Adonai’ moet sê. So nou lees dit letterlik ‘YaHoWaH’.

King James Bybel

In Engelse Bybelvertalings word Adonai as ‘Here’ vertaal, terwyl YHWH as ‘HERE’ vertaal word, in hoofletters, om te wys dat dit hier die naam van God is wat gebruik word. In die King James Bybel het die vertalers egter op sewe plekke gedink dat die klem in die vers soveel op die persoonlike naam val dat hulle die werklike naam wou bewaar. Dit is in Genesis 22:14; Eksodus 6:3 en 17:15; Rigters 6:24; Psalms 83:18; en Jesaja 12:2 en 26:4. Hulle het egter nie die geskiedenis van die ‘woord’ YaHoWaH besef nie en hulle het dit as Jehovah vertaal.

Nie korrek nie

Dit is die geskiedenis van die woord Jehovah. Niemand weet meer wat die korrekte vokale was wat by YHWH gegaan het nie. Die gewildste teorie sê dat die woord ‘Jahwe’ is, maar dit is ver van seker dat dit korrek is. Daarom gebruik die meeste moderne Bybelvertalings nie Jehovah of Yahweh nie, maar vertaal oral met ‘HERE’.

Wie is die Here?

Nog baie belangriker as die oorspronklike uitspraak van die naam YHWH is die vraag: ‘Wie is die HERE?’ Die Bybel gee ‘n duidelike antwoord op daardie vraag. In Eksodus 3:13-16 lees ons: Daarna sê Moses vir God: “Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: ‘Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,’ en hulle vra vir my: ‘Wat is sy Naam?’ wat moet ek dan vir hulle sê?” Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur.” Verder sê God vir Moses: “Jy moet ook nog vir die Israeliete sê: ‘Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur.’ Dit is ewig my Naam, dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Gaan roep nou die leiers van Israel bymekaar en sê vir hulle: ‘Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê: Ek weet van julle en Ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Dit is my naam vir ewig, en so moet ek onthou word van geslag tot geslag.”

Die betekenis van God se naam is dus: Ek is. Ek verander nie. Vir altyd is ek dieselfde. Alles anders bestaan ​​omdat EK dit gemaak het, maar EK IS van alle ewigheid af. Ek is wie ek is – jy kan dit nie uitvind deur jou ondersoeke nie. Ek is verby jou.

Maar terselfdertyd wys God vir ons wie Hy is. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is bekend deur wat Hy in die geskiedenis gedoen het, en deur hoe Hy getrou was aan sy beloftes. In die Nuwe Testament kry ons ‘n prentjie wat baie duideliker en baie heerliker is as Sy openbaring aan Moses. Jesus, God die Seun, wys vir ons wie God is. “In Hom is die volle wese van God beliggaam,” (Kolossense 2:9).

Kyk na Jesus

Wil jy weet wie die HERE is? Kyk na Jesus. Sien Sy mag oor die dood en oor die natuur. Sien Sy wysheid in hoe ons ons lewens moet lei. Maar die meeste van alles, sien Sy liefde vir sondaars wat selfs so ver gegaan het dat Hy vir hulle gesterf het om aan hulle die ewige lewe te gee. Dit is wie die HERE is. Wees ook lief vir Hom (soos Hy jou liefhet) en leef!

Deel plasing