Wees ‘n getuie deur goed te doen

Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, ‘n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat.” (1 Petrus 2:15)

Ons moet altyd bereid wees om ‘n verdediging te rig teen almal wat ons vra om ‘n rede vir ons hoop en geloof en liefde (1 Petrus 3:15). Maar soms help besprekings nie. Ons woorde kan mense nie altyd oortuig van die waarheid nie. In sulke gevalle is dit nie sinvol om aan te hou om “knaend” te wees nie. Maar die apostel Petrus noem ‘n ander opsie: ons moet “die onkunde van dwase mense stilmaak” deur goed te doen. Mense moet niks kwaads oor ons sê nie, maar eerder ons goeie werke sien. Dit sal ‘n kragtige getuienis wees van God se liefde wat in ons werk.

Die Heidelbergse Kategismus, ‘n klassieke opdrag in die Christelike geloof, verwoord hierdie idee soos volg: ‘… dat ons so ons hele lewe, ons gedagtes, woorde en dade moet orden, sodat u Naam nie gelaster mag word nie, maar geëer en geprys word op ons rekening ”(lordag 47, vraag 122).

As ons ‘n getuie van die geloof wil wees, moet ons nie net op ons woorde fokus nie, maar ook op ons eie gedrag in die daaglikse lewe. Ons lewensstyl kan ons getuienis ondersteun of beskadig. Dit kan mense lok of wegwys.

Is u bewus daarvan dat mense u “dophou”? Beïnvloed dit u gedrag?

Deel plasing

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email