Watter dele van die Bybel is vandag van toepassing?

Die Bybel is ‘n wonderlike boek. God praat met jou deur die Bybel. Maar wanneer jy die Bybel lees, is dit duidelik dat God nie in elke boek en hoofstuk op dieselfde manier praat nie. Daar is baie stories in die Bybel, beide van wonderlike en van verskriklike dinge. Dit het profesieë. Dit het wette. Dit het poësie en liedjies. Dit het briewe. Sommige van die Bybel is geskryf voordat Jesus gebore is, en sommige daarvan daarna. In sommige dele van die Bybel praat God, in ander dele praat mense, en nog ander dele is beskrywings waar niemand praat nie. So hoe weet ons of en hoe hierdie verskillende dele vandag op ons van toepassing is?

God praat met jou in die Bybel

Die hele Bybel is God se Woord. 2 Timoteus 3:16 sê “Die hele Skrif is deur God geïnspireer”. Dit beteken dat wat ons in die Bybel lees nie net mensewoorde is nie, maar dat die Gees van God mense gebruik het om Sy Woord te skryf. Dit lei tot die eerste belangrike gedagte: daar is geen deel van die Bybel wat ons net kan afwys nie. Dit alles is nuttig, soos dieselfde vers voortgaan, en “het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek,”. Dus, die eenvoudige antwoord op die vraag ‘watter dele van die Bybel is vandag op ons van toepassing?’ is: alle dele. Maar hoe hulle van toepassing is, is nie dieselfde nie.

God praat met ons deur die geskiedenis

Baie van die teks van die Bybel is histories. Die belangrikheid hiervan is dat dit vir jou wys wie God is. Ons leer die karakter van God ken deur hoe Hy in die geskiedenis optree. Dit is waar in die Ou Testament, en nog meer so in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament kan jy die verhaal van Jesus se lewe lees, en in Jesus sien ons die volheid van God. Jy kan ook die geskiedenis van die eerste kerk lees, wat wys hoe God in hierdie wêreld werk deur Sy kerk te bou.

God praat met ons deur profesie

Ander dele van die Bybel bevat profesieë: voorspellings van wat later sal gebeur. Baie van hierdie profesieë is reeds vervul. In ‘n sekere sin word hulle geskiedenis. Hulle leer ons dat ons God kan vertrou, want Hy sal doen wat Hy sê. Hulle kan ook meer diepte gee aan ons begrip van geskiedenis, aangesien ons God se plan daaragter verstaan. Daar is ook profesieë wat ‘n dubbele of selfs drievoudige vervulling het, deels in die toekoms. Ander profesieë is net bekommerd oor die toekoms. Dit help ons om voor te berei vir en uit te sien na die toekoms wat God voorberei vir almal wat in Hom glo.

God praat met ons deur wette

Nog ander dele van die Bybel bevat wette, hoofsaaklik in die boeke Eksodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Sommige van hierdie wette is morele wette: hulle is te alle tye gelyk op alle mense van toepassing. ‘n Voorbeeld hiervan is: jy mag nie steel nie. Ander wette is seremoniële wette. Voorbeelde hiervan is wette oor offers. Hierdie wette wys na Christus en word in Hom vervul. Ons hoef nie meer hierdie wette te gehoorsaam nie, maar dit leer ons oor die waarde van Christus. Ten slotte, sommige wette is siviele wette. Dit was soos die siviele wetboek vir Israel. ‘n Voorbeeld hiervan is dat jy iemand se skaap wat verdwaal is vind, jy verplig is om dit terug te neem na die eienaar (Deuteronomium 22:1). Hierdie wette bevat baie wysheid maar is nie direk op ons van toepassing nie.

 

Die opmerking dat nie alle wette meer op ons van toepassing is nie, is nie ‘n verskoning nie. Dit word duidelik in die Nuwe Testament geleer, bv. Hebreërs 7:12: “As daar ‘n ander priesterskap kom, volg noodwendig ook ‘n verandering van die wet.”

God praat met ons deur beloftes, waarskuwings, uitnodigings en eise

Die Bybel bevat beloftes, waarskuwings, uitnodigings en eise deur God. Sommige hiervan is algemeen van aard, sommige is gerig op ‘n sekere groep mense. So, jy moet altyd noukeurig bestudeer hoe dit van toepassing is. ’n Goeie voorbeeld hiervan is een van die populêrste verse in die Bybel: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!” (Jeremia 29:11). As jy dit op ‘n teël sit en aan die muur hang, is dit maklik om die konteks te vergeet. Eerstens was dit ‘n belofte wat aan Israel in ballingskap gegee is, nie te alle tye aan alle mense nie. Tweedens is daar ‘n voorwaarde daaraan verbonde: hulle sal eers na God moet wend.

God praat met ons deur leerstellings

Die Bybel bevat ook leerstellings, veral in Paulus se brief. God se waarheid word verduidelik, en dit is relevant vir ons lewens. Dit is belangrik om belangrike kwessies te verstaan soos wie God is, hoe erg sonde is, hoekom Jesus ‘n wonderlike Verlosser is en wat die rol van die Heilige Gees is. Geloof is om God te vertrou en lief te hê, maar om dit te doen moet ons ook sekere dinge weet. Die leerstellige dele bevat ewige waarheid wat daarom direk relevant is vir ons vandag.

Dit gaan alles oor Jesus

Jy sien dat God op verskillende maniere met ons praat in Sy Woord. Daarom is dit belangrik om God se Woord biddend te bestudeer sodat jy dit goed verstaan en dit kan gehoorsaam. Dit is nie genoeg om net ‘n vers uit die Bybel te kies en te sê ‘dit is God se Woord vir my vandag’ nie.

Een belangrike insig wat jy nooit moet vergeet nie, is dat die hele Bybel op die ou end oor Jesus gaan. Hy is die middelpunt van alles. Hy het vir die mense wat saam met Hom na Emmaus gestap het na Sy opstanding gesê: “Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is.” (Lukas 24:44). Die hele Ou Testament is geskryf ter voorbereiding vir die koms van Jesus. En die hele Nuwe Testament verduidelik die belangrikheid van Sy koms.

Watter dele van die Bybel is vandag van toepassing?

Die hele Bybel is vandag relevant. Daar is geen porsies wat ons kan uitgooi nie. Maar ons moet moeite doen om te verstaan hoe elke deel op ons van toepassing is. Wanneer jy fokus op wat oor Jesus gesê word, en hoe die hele Bybel Jesus en ons behoefte aan Hom verheerlik en verduidelik, kan jy nie verkeerd gaan nie.

Deel plasing