Wat sê die Bybel oor moederskap?

Wanneer ons in die Bybel na die woorde “ma” of “moederskap” soek, kry ons nie gedetailleerde riglyne oor hoe om ‘n goeie ma te wees nie. Maar daar is beslis ‘n paar belangrike en tydlose lesse in die Bybel wat elke ma ter harte moet neem.

Die Bybel waardeer moederskap

Wanneer die Bybel praat van kinders hê, word dit as ‘n seën beskou. Baie stories maak dit duidelik dat swanger raak nie vanselfsprekend is nie, maar ‘n seën van God. Sien byvoorbeeld die verhale oor Sara (Genesis 18:9-14), Ragel (Genesis 29:31; 30:19-24) en Hanna (1 Samuel 1:1-20). Kinders is ‘n geskenk van God! Dit word ook uitgedruk in Psalm 113:5-9:

“Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hier onder alles sien? Die geringe help Hy op uit die stof, die arme laat Hy van die ashoop af opstaan om hom by vernames te laat sit, by die vernames van sy volk. Aan die kinderlose skenk Hy ‘n huisgesin, sy word ‘n gelukkige moeder van kinders. Prys die Here!”

Vir baie mense regoor die wêreld word hierdie siening nie meer algemeen aanvaar nie. Baie vroue beskou kinders as ‘n hindernis vir hul persoonlike of loopbaanontwikkeling, of wil nie die verantwoordelikheid vir ‘n gesin dra nie. Ander dink dit is onverantwoordelik om kinders te hê wanneer die aarde oorbevolk is en deur oorloë en natuurrampe geteister word. In baie lande daal geboortesyfers.

Natuurlik kan daar goeie redes wees vir ‘n paartjie om nie kinders te hê nie, of om nie meer kinders te hê nie. Maar oor die algemeen beskou die Bybel kinders as “‘n erfdeel van die Here … ‘n beloning” (Psalm 127:3).

Moederskap is ‘n roeping

Om ‘n ouer te wees bring baie verantwoordelikheid mee. Klein kindertjies is afhanklik van hul ouers vir hul basiese behoeftes, en ook vir die grootste deel van hul opvoeding. Kinders het liefde, vertroosting en veiligheid nodig, en die Bybel aanvaar as vanselfsprekend dat moeders hulle dit aanbied wanneer hulle kan. God gebruik selfs moederlike sorg as beeld vir sy eie sorg vir sy mense:

“Kan ‘n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ék jou nie vergeet nie!” (Jesaja 49:15).

“Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal Ek julle troos; en julle sal in Jerusalem getroos word” (Jesaja 66:13).

Om ‘n ma te wees en vir jou gesin te sorg, moet nie deur die samelewing onderwaardeer word nie. Dit is ‘n belangrike “werk”! Titus 2:4-5 sê dat dit vroue se roeping is “om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie.”

In 1 Timoteus 5:10 word die grootmaak van kinders as ‘n “goeie werk” gelys, net soveel as om gasvryheid te betoon of om te gee vir die bedruktes.

As moeders moet ons ons kinders leer

Kinders moet opgelei en opgevoed word. Dit is eerstens ‘n verantwoordelikheid van die ouers. Kinders word geroep om nie die onderwysing van hul moeder te verwerp nie (Spreuke 6:20), en die ideale vrou word as wys uitgebeeld met vriendelike onderrigting (Spreuke 31:26).

Die Bybel fokus veral op die belangrikheid van godsdiensonderrig. Toe God sy wette en opdragte aan die volk Israel gegee het, het Moses vir hulle gesê:

“En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.” (Deuteronomium 6:6-7).
Dit is nie ‘n taak net vir ma’s nie. Maar moeders het dalk die voorreg om baie tyd saam met hul kinders deur te bring, en het dus baie geleenthede om hulle in die daaglikse lewe te leer. Beide die voorbeeld wat ons as rolmodelle gee en die lesse wat ons hulle leer, het ‘n enorme impak op ons kinders. Dit is ons roeping om hulle te leer van God, van sy wil vir hulle lewens en van die wonders wat Hy gedoen het.

Deel plasing