Home » Christian basics » Verlossing » Wat sê die Bybel oor belydenis en vergifnis?

Wat sê die Bybel oor belydenis en vergifnis?

Wanneer iemand ‘n ander persoon sleg of verkeerd behandel het, beskadig dit hul verhouding en bring die oortreder in ‘n posisie van skuld teenoor die verontregte party. Hy moet vergoed vir die seer of verlies wat die ander persoon gely het – byvoorbeeld finansieel of emosioneel. Om die oortreder te vergewe beteken om afstand te doen van enige eis vir vergoeding, om enige negatiewe emosies teenoor hierdie persoon te laat vaar, en om die verhouding waar moontlik te herstel.

Jesus gee ‘n wonderlike voorbeeld van vergifnis in ‘n verhaal oor ‘n pa en ‘n seun in Lukas 15:11-32. Die seun het sy pa diep seergemaak deur die deel van die pa se eiendom te eis wat hy veronderstel is om in die toekoms te ontvang, na ‘n ander land te vertrek en die geld daar te mors. Die pa het hoop verloor om sy seun ooit weer te sien. Maar wanneer die seun in groot moeilikheid beland, besef hy wat hy gedoen het en keer terug huis toe. Die pa verwerp hom nie, maar verwelkom hom met drukkies, soene en ‘n feesmaal. Hy vergewe sy seun heelhartig.

Ons het skuld by God

Die Bybel sê dat elke mens in die skuld is by die Here God. Aangesien God ons geskape het as goeie en regverdige mense wie se doel dit was om Hom te verheerlik, het Hy alle reg om ons volmaakte toewyding te eis. Maar aangesien die eerste mense besluit het om aan hulle Skepper ongehoorsaam te wees, het hulle sondig geword en so ook al hulle nageslag. “Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie,” (Romeine 3:23). Ons word almal deur sonde geraak; ons ontken God die eer wat Hom toekom en ons oortree voortdurend Sy gebod om God bo almal lief te hê en ander mense soos onsself. Dit laat ons skuldig en beskadig ons verhouding met die Here God.

God wil ons vergewe

Aangesien God regverdig is, sal Hy nie net ons oortreding goedpraat en “daarvan vergeet nie”. Die enigste manier om die verhouding tussen mens en God te herstel, is om die skuld heeltemal te verwyder. Maar geen mens, nie eers die mees gerespekteerde godsdienskenner, is in staat om dit te doen nie. Ons kan nie vergifnis “koop” met geld of opofferings of enigiets anders nie. Die hele aarde behoort reeds aan God; Hy het niks van ons nodig nie.

Ons kan nie vir ons sondes vergoed deur ekstra regverdige lewens te lei nie. Die profeet Jesaja sê dat selfs ons goeie dade nie rein is nie (Jesaja 64:6). Ons maak dinge net erger deur voortdurend te kort te skiet aan God se standaarde. Dit word bevestig deur die apostel Paulus in Romeine 3:20, waar hy sê dat geen mens geregverdig sal word deur werke van die wet nie. Die wet wys net vir ons hoe sondig ons eintlik is. Die ontnugterende gevolgtrekking is dat ons nie self met God reg kan kom nie.

Die Here is bewus van ons onvermoë om met Hom reg te kom. Maar Hy wil nie hê dat die mens vergaan nie, en daarom bied Hy self ‘n oplossing. God die Seun was gereed om die las van sonde en skuld op Homself te neem en die losprys te betaal deur in ons plek te sterf. Hy het Sy bloed vir baie uitgestort tot vergifnis van sondes (Matteus 26:28). Jesus se offer was die enigste moontlike en uiteindelike oplossing vir die probleem van menslike sonde. “Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie.“, sê Hebreërs 9:22, en slegs ‘n volmaakte offer sou voldoende wees. Daarom het God die Seun mens geword om Sy eie bloed vir sondaars te stort.

Hoe kan ons vergewe word?

Jesus het vir ons skuld betaal. Die enigste ding wat ons moet doen, is om ons sonde te bely (of met ander woorde: om jammer te sê, om te erken dat ons verkeerd gedoen het). As ons dit doen, wil God ons vergewe en die verhouding herstel. Hy is soos die pa in die verhaal uit Lukas 15. Hy wil ons graag vergewe! Die Bybel sê daar is blydskap in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer (Luk. 15:7).

Wat as ek weer sondig?

Om vergifnis te vra en te ontvang is nie ‘n enkele daad nie. Solank as wat ons op hierdie aarde leef, verval ons steeds in sonde. Die Bybel is baie realisties daaroor: “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.” (1 Johannes 1:8). Maar die volgende vers maak duidelik dat ons sonde ons nie van God hoef te skei nie: “Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.” (1 Johannes 1:9). Om ons sondes te bely, gee ons vryheid. As ons werklik jammer is oor ons sonde, sal God ons vergewe.

Moet ons elke sonde bely om vergewe te word?

Die verse wat hierbo aangehaal is, laat die vraag ontstaan: As ek sterf voordat ek ‘n bepaalde sonde bely het, sal God my vergewe? Of sal ek verlore gaan weens hierdie onbelyde sondes? Nee, jy hoef nie bang te wees om jou redding te verloor nie. Niemand kan elke sonde wat hy of sy gedoen het, bely nie. Ons vergeet maklik baie van ons sondes. Ons veroorsaak slegs ‘n versperring in ons verhouding met God wanneer ons ons doelbewus daarvan weerhou om bepaalde sondes te bely, omdat ons ons sonde te veel geniet en dit nie wil laat vaar nie. Dit beskadig ons verhouding met die Here.

Verhouding met God

Hier volg ‘n lys met ‘n paar Bybelverse oor die geweldige veranderinge in jou verhouding met God, wat gebeur wanneer jy ‘n gelowige word.

  • God neem jou aan as sy kind:
    “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie.”, 1 Johannes 3:1.
  • Jy was vroeër duisternis, maar nou is jy lig: “Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.” Efesiërs 5:8.
  • Jy was vroeër geestelik dood, maar God het jou lewend gemaak. “Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!”, Efesiërs 2:4-5.
  • Jy het lid geword van die kerk, wat die liggaam van Christus is: “Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen ‘n lid daarvan.”, 1 Korintiërs 12:27.
  • Jy het vergifnis vir al jou sondes ontvang: “Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang.”, Handelinge 10:43.
  • Jy is God se besitting met ’n spesiale posisie: “Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.”, 1 Petrus 2:9.
  • Jy het ‘n ewige veilige tuiste in Jesus se kudde: “Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.”, Johannes 10:28.

Verander dit alles wanneer ons as gelowiges sondig? Nee, dit bly steeds waar. Verander dit wanneer ons nie daardie sonde bely voordat ons sterf nie? Nee, dit bly steeds waar. Dit is alles onvoorwaardelike beloftes vir God se kinders, en beskrywings van hul posisie in God se oë.

Bely jou sondes voor God

Ons posisie as kind van God het nie verander nie. Maar die verhouding het verander. ’n Kind kan iets doen om sy ouers kwaad of hartseer te maak. Maar dit beteken nie dat hy nie meer hul kind is nie. Tog moet hy bely en sy lewe verbeter om sy verhouding met sy ouers te herstel. Dieselfde geld vir God se kinders. God se liefde vir jou het nie verander nie. Jy het nie jou verlossing deur sonde verloor nie. Maar om weer naby God te wees, om die verhouding te herstel, moet jy jou sonde bely en Sy vergifnis ontvang. Buitendien, wanneer jy bewus is van ‘n sekere sonde, hoekom sou jy jou daarvan weerhou om dit aan God te bely? Lees Psalm 32 om uit te vind hoeveel hindernis dit vir Dawid gegee het, al die tyd wat hy nie sy sonde met Batseba bely het nie. Ons word geroep om ons sondes te bely en daarmee te stop.

As jy ‘n gelowige is en jy het onbelyde sondes wanneer jy sterf, sal jy nie in die hel beland nie, maar hoekom sal jy hierdie sondes onbelyd laat? Moenie wag om hulle te bely nie! Om jou sondes te bely en God se vergifnis te ontvang, sal jou help om elke dag van jou lewe vreugdevol met die Here te wandel.

Deel plasing