Bybelwoord.net
What does the Bible say about healing?

Wat leer die Bybel ons oor genesing?

Jesus genees die siekes

Toe Jesus op hierdie aarde geloop het, het Hy die siekes genees.
Hy het elkeen genees wat na Hom toe gekom het vir genesing:

“Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes na Hom toe gebring, en Hy het hulle gesond gemaak. “ (Matteus 4:24).

Later lees ons van genesende wonderwerke wat deur die apostels uitgevoer word. Dit gebeur nie so gereeld soos in die bediening van Jesus nie, en op kleiner skaal, met die uitsondering van Paulus in Efese: “God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn; en die bose geeste het uit hulle uitgegaan.”(Handelinge 19: 11-12).

Daar was egter ook baie gevalle waar Paulus nie kon genees nie. Hy kon Timoteus nie genees nie (1 Timoteus 5:20), Trofimus (2 Timoteus 4:20); Epafroditos (Filippense 2:27); en homself ook nie (2 Korintiërs 12: 7-10).

In Jakobus lees ons hoe ‘n gebed van geloof deur die ouderlinge van die kerk die siekes red (Jakobus 5: 14-16).
Wanneer Paulus aan die Korintiërs skryf, blyk dit dat sommige van die kerklede ‘n gawe van genesing het (1 Korintiërs 12: 9).

Gawe van genesing

‘n Belangrike vraag is of die gawe van genesing vandag nog in werking is. Die antwoord daarop is nie maklik nie.
Om mee te begin is dit nie so duidelik hoe hierdie gawe selfs in die Nuwe Testamentiese tydperk gewerk het nie. Sommige mense leer dat die wonderbaarlike gawes geëindig het met die tyd van die apostels. Alhoewel daar dalk ‘n waarheid in dit is, het wonderwerke in die laaste tyd baie minder algemeen geword en die Bybelse fondament daarvoor is nie oortuigend nie. Maar aan die anderkant, mense wat nou beweer dat hulle die gawe van genesing het, is baie onoortuigend. Dat ‘n gawe van die Heilige Gees in die Nuwe Testamentiese tydperk bestaan ​​het, is nog nie bewys dat dit vandag bestaan ​​nie.
Apostelskap is ‘n gawe van die Gees (1 Korintiërs 12:28) wat duidelik tydelik was.

Genesing uit ‘n Bybelse perspektief

Om ‘n gebalanseerde Bybelse siening oor genesing te hê, is dit goed om die volgende punte in gedagte te hou:

• God genees. Normaalweg sal hy die stelsels gebruik wat hy in ons liggame geskep het om siektes te beveg, en die werk van dokters. Dit is ook genesing wat ons van die Here ontvang en ons loof Hom daarvoor!

• God genees. Om te bid en God te vra vir genesing is ‘n natuurlike ding vir enige Christen om te doen en God kan hierdie gebede beantwoord deur natuurlike herstel, deur die werk van dokters, of deur wonderbaarlike genesing. Ons mag dalk nie in staat wees om tussen elkeen onderskeid te tref nie.

• Geloof om gesond te word, is, in teenstelling met die leer van die meeste gelowiges, nie ‘n voorwaarde om wonderbaarlike genesing te ontvang nie. In slegs 10 van die 35 wonderwerke van Jesus waaroor daar in die evangelies gelees word, is geloof uitgeoefen deur die persoon wat die wonderwerk ervaar.

• Die leer dat God alle siektes van sy kinders wil genees, het geen basis in die Bybel nie. Dit verdwyn ook in die gesig van ondervinding. Dit maak dat Christene met gestremdhede of chroniese siektes twyfel in hul geloof. Daarom is dit ‘n leerstelling van die duiwel wat ons versoek om ‘n paradys op aarde te verwag voor die wederkoms van die Here Jesus. Maar die verlossing van ons liggame sal moet wag tot die nuwe aarde.

• Siekte kan God se wil wees. God is soewerein oor Sy skepping, insluitend oor ons gesondheid. Hy mag siekte gebruik om ons geloof te bou. Ons gesonde geloof is belangriker vir God as ons gesonde liggaam.

• Grootskaalse genesingsbyeenkomste moet vermy word. Tipies is dié onderrig nie op die Bybel gegrond nie, dit beloof te veel en fokus die skuld op die gebrek aan geloof van die siekes as hulle nie genees word nie. Die uitkoms van genesing tydens hierdie vergaderings word amper altyd sonder uitsondering as vervals beskou as dit ondersoek word.

Genesing is nie die kosbaarste seëning wat ons ontvang nie.

Terwyl God ons kan genees as antwoord op ons gebede, moet ons nooit vergeet dat die kosbaarste seëning wat Hy gee nie genesing is nie – dit is aards en tydelik. Die kosbaarste seëninge is geestelik en ewig.
Ons lyding, selfs ons siekte, kan ons goed voorberei om hierdie geestelike seëninge te ontvang.


Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser (1971) het 'n oproep van die Here ervaar om as sendeling te werk terwyl hy in die kleuterskool was. Hy verwerf sy Meestersgraad in ‘Divinity,’ Th.M. in Missiologie, en M.A. graad in kulturele antropologie sowel as 'n Ph.D. graad in teologie. In 2000 word hy saam met sy vrou, Esther, as kerkplantende sendeling deur OMF uitgestuur na Thailand. In 2015 keer hy terug na Nederland waar hy GlobalRize gestig het. By GlobalRize is hy direkteur van evangelisasie.