Wat kan ons uit die lewensverhaal van Jeremia leer?

Die langste Bybelboek na die Psalms dra die naam van Jeremia. Jeremia was ‘n profeet wat in die laaste dae van die Twee Stamme Koninkryk gelewe het. Ten spyte van die dreigement van Babilon, het Juda en Benjamin geweier om te bekeer en hulle tot die Here te bekeer. Daarom kon die oordeel van God nie nalaat om te kom nie. Jeremia is deur die Here geroep om hierdie oordeel aan te kondig en die mense van Juda ‘n laaste kans te gee. Sy profesieë en gebeure uit sy lewe kan in die Bybelboek Jeremia gevind word. In hierdie artikel wil ons fokus op die tweede aspek: Jeremia se lewe.

Jeremia se lewe

Wie was Jeremia? Jeremia was van priesterlike afkoms. Hy was die seun van Hilkia en het in Anatot, in die gebied van Benjamin, gewoon (Jeremia 1:1). Jeremia 1:1 sê ook dat hy gedien het in die tyd van koning Josia, Jojakim en Sedekia. Hy het die val van Jerusalem beleef en die Judese volk wat gevange geneem is na Babilonië (Jeremia 39). Jeremia het self agtergebly saam met ‘n oorblyfsel van die volk in die land Israel. Maar ná ’n sluipmoordaanval op die Babiloniese goewerneur Gedalja, het die oorblywende mense na Egipte gevlug en Jeremia saam met hulle geneem (Jeremia 43). Jeremia het waarskynlik in Egipte gesterf.

Jeremia se roeping

Dit spreek vanself dat die skokkende boodskap wat Jeremia moes lewer en die aangrypende gebeure wat daarop gevolg het, die profeet nie onaangeraak gelaat het nie. Dit blyk reeds in die eerste hoofstuk. God het Jeremia in 627 vC geroep om ’n profeet te wees:
Die woord van die Here het tot my gekom: Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. “Ag, Here my God,” het ek geantwoord, “ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk.” (Jeremia 1:4-6).

Jeremia maak nie beswaar teen sy roeping hier nie, maar hy sukkel met sy ouderdom. Waarskynlik was hy toe nie eers ‘n volwassene nie. Maar net soos Moses eens toegerus was vir sy taak (sien Eksodus 3:7-14; 4:1-17), maak die Here Jeremia ook geskik vir ‘n lewe as profeet. Jeremia sou ‘n moeilike tyd hê, maar God het belowe om by hom te wees (Jeremia 1:8).

Die einde van Juda

God het nie Sy belofte aan Jeremia laat vaar of Sy profeet verlaat nie. Jeremia is met die dood gedreig (Jeremia 26) en moes met valse profete worstel (Jeremia 28). Toe hy egter tydens die beleg van Jerusalem gevange geneem en in ‘n modderput gegooi is, het God ‘n man gestuur om hom te red (Jeremia 38). Jeremia het toe beter lewensomstandighede gekry en daar het hy gebly totdat die Babiloniërs Jerusalem in 587 vC ingeneem het. Sy lewe is gespaar en hy is toegelaat om in Juda te bly. Toe die goewerneur van die Babiloniërs egter vermoor is, het dinge weer verkeerd geloop. Die oorblywende Judeërs het Jeremia se boodskap heeltemal geïgnoreer en na Egipte gevlug. Hulle het Jeremia gedwing om saam met hulle te gaan. In Egipte het Jeremia steeds vurig teen afgodediens geprofeteer. Daarna stop die biografiese gegewens. Dit is waarskynlik dat Jeremia in Egipte gesterf het, na veertig jaar van getroue diens.

Jeremia se getrouheid

As ons een ding by Jeremia kan leer, is dit ongetwyfeld sy getrouheid. Ten spyte van meer teenstand as enige ander profeet, het hy voortgegaan om God te gehoorsaam. Paulus het Jeremia dus as voorbeeld vir sy eie bediening geneem (Galasiërs 1:15-16; 2 Korintiërs 3). Jeremia se boodskap wat hy van God moes oordra, is bewaar in die boek wat na hom genoem is.

Deel plasing