Wat is ‘n afgod?

Diegene wat hul Bybel goed ken, besef dat daar groot gedeeltes van die Skrif is wat gewy is aan profesie teen afgode. Voortdurend het die Israeliete hul God verlaat en ander gode agtervolg, ten spyte van die streng verbod op afgodery (Eksodus 20:1-5). Afgodery was die rede waarom Israel en Juda uiteindelik in ballingskap gelei is (2 Konings 17). Wat is ‘n afgod en hoekom is afgodery so ‘n groot versoeking vir mense? In hierdie artikel gaan ons opsoek na antwoorde uit God se Woord op die vrae.

’n Historiese voorbeeld

Eksodus 32 is ‘n belangrike Bybelhoofstuk om afgodediens te verstaan. Al die elemente van afgodery kom daarin voor. Wat gaan aan? Die mense was verveeld in die woestyn. Die Here, hulle God, was onsigbaar en Moses, die man wat met Hom in aanraking was, het gelyk of hy van die aarde af verdwyn het. Desperaat vir iets seker en tasbaars, het die volk ‘n beeld gemaak van die God wat hulle uit Egipte gebring het. Hulle het hulleself aan hierdie beeld toevertrou en dit as hulle heer beskou. Maar hulle ware Here het net ‘n paar weke tevore die eer van ander gode en beelde verbied! Wat is hierdie afgodery en hoekom het die volk Israel keer op keer vir hierdie sonde geval?

Die menslike neiging tot afgodery

Mense soek natuurlik na iets hoër as hulleself wat vir hulle betekenis gee. Afgodery is die vervanging van hierdie begeerte na die enigste God met ‘n begeerte na iets uit die skepping wat jy kan beheer. Jy kan immers ‘n god beheer wat jy self maak. ’n Afgod is wonderlik voorspelbaar. Jy kan dit met opofferings manipuleer en dit by jou wense en begeertes aanpas. Jy sleep dit saam om ‘n oorwinning te behaal, soos die Israeliete gedink het toe hulle die ark saamgeneem het in die geveg teen die Filistyne (1 Samuel 4). Ander het afgode vir hulle politieke doeleindes gebruik, soos koning Jerobeam wat nie wou hê dat die Israeliete na Jerusalem moes gaan vir aanbidding nie (1 Konings 12:26-33).

Afgode trek jou weg van die ware God

Afgodery is nie skadeloos nie. Alhoewel afgode nie in die werklike sin bestaan ​​nie, oefen dit ‘n enorme invloed uit op diegene wat hulle eer. Bowendien is die verraderlike element in afgodery dat die mens eers ‘n beeld na sy eie beeld skep en dan self ironies genoeg afbreek tot die gelykenis van daardie beeld. Die belofte van afgode is byvoorbeeld dat veiligheid en sekuriteit binne bereik is. Hoe meer Israel afgode nagejaag het, hoe meer is hulle weggetrek van God, die enigste Een wat ware beskerming en vervulling kan verskaf. Die afgod het vryheid belowe, maar slawerny verseker. Die afgod het sekuriteit belowe, maar het onsekerheid veroorsaak.

Diegene wat deur hul ideale of afgode beset word, word meer en meer soos hulle. Die Israeliete het al hoe meer begin lyk soos die kalf wat hulle gemaak het: hardkoppig, met ‘n hart van klip, met oë wat nie kon sien nie en ore wat nie kon hoor nie. Net so raak ons ​​ook al hoe meer soos die ideale van ons tyd: plesier, genot, handel. As gevolg hiervan word ons oppervlakkig, ydel en opgeneem in materiële dinge. In die proses verloor ons die een ware God uit die oog.

Is afgode werklik?

Afgodery is in werklikheid absurd. Hoe is dit logies moontlik om die God te maak wat jou gemaak het? Jesaja 44:14-17 bespot hierdie manier van dink en doen. Iemand wat afgode dien, jaag ‘n illusie na, en sy grootste probleem is dat hy dit nie besef nie:

Die ambagsman kap vir hom seders af, of hy kies sipresse of eike en laat hulle groot word in die bos, of hy plant ‘n lourierboom, en die reën laat dit groot word. Dit dien as vuurmaakhout vir die mens; iemand vat daarvan en maak hom warm, of hy maak ‘n vuur om brood te bak, of hy maak ‘n god en aanbid dit, hy maak ‘n beeld en buig daarvoor. ‘n Deel van die hout verbrand hy: hy maak kos daarmee gaar, hy braai vleis en eet tot hy genoeg het; hy maak hom ook warm en sê: “Dis lekker! Ek is warm, ek geniet die vuur!” Van die hout wat oorbly, maak hy ‘n god, ‘n beeld, hy buig voor hom en aanbid hom, hy bid tot hom en sê: “Red my, want jy is my god!”

Paulus stel ook dat afgode nie bestaan ​​nie en dat ons nie daarvoor moet skrik nie (1 Korintiërs 8:4-6). Tog wys Paulus ook daarop dat die duiwels en demone, die bose geestelike magte wat wel bestaan, die menslike neiging tot afgodediens gretig uitbuit (1 Korintiërs 10:13-22). Ons aanbid die duiwel deur ons afgodery. Die duiwel is bly wanneer ons ons tyd aan wêreldse of okkultiese dinge spandeer.

Die gevolge van afgodery

In Romeine 1:18-31 beskryf Paulus die gevolge van menslike afgodery. Die mensdom het die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir ‘n beeld van verganklike skepsel. Waarheid het verander in leuen, kennis in dwaasheid, orde in chaos, eerbied in perversiteit. Kortom, die mens het die oorspronklike (God) vir ‘n beeld verruil en dit het vir hom fataal geword.

Wanneer iemand ‘n afgod van ‘n skepsel maak, beskadig hy eintlik sy skepping as beeld van God. Iemand wat homself in afgodery verloor, word as ’n gevalle mens ontbloot. Sy identiteit is verdraai, verdoesel en verlore. Hy het sy ware self verloor. Gevolglik soek ons ​​ons self op die verkeerde plek. Ons dink ons ​​kan ons identiteit vind in ons gevoelens, ons werk, ons waardes, ons kulturele subgroep, of wat ook al. In al hierdie dinge kan die wortel van afgodery aanwesig wees, waaroor die toorn van God vanuit die hemel geopenbaar word (Romeine 1:18).

Alhoewel die meeste van ons vandag nie ‘n fisiese afgod aanbid nie, is daar baie ander geestelike afgode wat ons aanbid. Sommige is reeds hierbo genoem: geld, beïnvloeders, krediete, familie ensovoorts. Jy hoef net om jou rond te kyk om te sien watter enorme invloed hierdie dinge het. Nie net ongelowiges nie, maar ook Christene is dikwels besig met dinge wat ons van God weghou. Enigiets wat die plek van God inneem, is afgodery. Kom ons kyk dus na Jesus, wat die ware Beeld van God is (Kolossense 1:15) en wat ons verlos van die donker mag van afgode (Kolossense 1:13-14).

Deel plasing