Wat is die ware betekenis van Kersfees?

verdadero

Die ware betekenis van Kersfees is dat God die wêreld so lief gehad het, dat Hy sy enigste Seun gegee het. Sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe moet hê.

Die ware betekenis van Kersfees is dat die vrou se nageslag die kop van die slang verkruis het.

Die ware betekenis van Kersfees is dat God al die volke van die aarde seën deur die een saad van Abraham.

Die ware betekenis van Kersfees is dat ‘n uitstulp van die stomp van Isai, en ‘n tak van sy wortels vrugte sal dra. En die Gees van die HERE rus op Hom, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en die vrees van die HERE.

Die ware betekenis van Kersfees is dat die mense wat in die duisternis gewandel het, ‘n groot lig gesien het; mense wat in ‘n land van diep duisternis gedwaal het, het lig wat op hulle skyn.

Die ware betekenis van Kersfees is dat vir ons ‘n Kind gebore is, vir ons is ‘n Seun gegee; en die regie sal op Sy skouer wees, en Sy naam sal genoem word wonderlike Raadgewer, magtige God, ewige Vader, Vredevors.

Die ware betekenis van Kersfees is dat die ware lig wat op almal skyn, in die wêreld gekom het.

Die ware betekenis van Kersfees is dat die Woord vlees geword het en onder ons kom woon het.

Die ware betekenis van Kersfees is dat daar glorie in God is, in die hoogste en op vrede op aarde onder die mense in wie Hy ‘n wel behaag het.

Die ware betekenis van Kersfees is dat ons oë God se verlossing gesien het wat Hy voorberei het in die teenwoordigheid van alle volke, ‘n lig vir openbaring aan die heidene en tot eer van sy volk Israel.

Die ware betekenis van Kersfees is die goeie nuus van groot vreugde wat vir al die mense sal wees. Want vir julle is in die stad van Dawid ‘n Verlosser gebore, wie Christus die Here is.

Die ware betekenis van Kersfees is dat Jesus gebore is, en so Sy mense van hulle sondes red.

Die ware betekenis van Kersfees is dat Christus Jesus, alhoewel hy in die vorm van God was, nie gelykheid met God as iets beskou het om vas te gryp nie. Nee, Hy het Homself verneder in die vorm van ‘n dienaar, gebore in die gelykenis aan mense.

Die ware betekenis van Kersfees is dat Jesus uit die hemel neergedaal het om nie Sy eie wil te doen nie, maar die wil van God wie Hom gestuur het. Dit is die wil van God dat elkeen wat na die Seun kyk en in Hom glo, die ewige lewe moet hê, en Jesus sal hom op die laaste dag oprig.

 

Deel plasing