Wat is die verskil tussen heiligheid en regverdigheid?

Die kort antwoord is: ons is regverdig omdat God Jesus se goedheid in plaas van ons sondes reken as ons in Jesus vertrou. Ons word heilig namate ons God meer en meer in ons lewens gehoorsaam.

Regverdig wees

Om regverdig te wees, is aanvaarbaar vir God. Noag is die eerste persoon in die Bybel wat regverdig genoem word: “Noag was ‘n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef.” (Genesis 6: 9). Hier sien ons die twee aspekte van regverdig wees: die regte ding doen (onberispelik wees) en ‘n verhouding met God hê (naby God leef).

In die Ou Testament hou dit dikwels verband met die wet van God. In Psalm 1 sê die beskrywing van die regverdiges: “in die woord van die Here sy vreugde vind”. Die wet gaan oor wat u moet doen. Maar om dit te doen, is ‘n plesier, want dit is die wet van die Here. So weer, om die regte ding te doen en die regte verhouding te hê, gaan hand aan hand.

Uiteindelik is dit afhanklik van geloof om regverdig te wees. Paulus beklemtoon dit sterk in Romeine 3-5, en haal Genesis 15: 6 aan oor Abraham om sy punt te bewys: “Abram het toe in die Here geglo, en die Here het dit goedgevind dat Abram so volgens die wil van die Here gehandel het.” Soos Paulus dus die term gebruik, is om regverdig te wees nie gebaseer op wat ons doen nie, maar op iets wat ons ontvang as ons in God se beloftes glo. Deur geloof in Jesus ontvang ons vergewing van sondes en is dit vir God aanneemlik.

Heilig wees

Om heilig te wees, beteken om vir God afgesonder te wees. Dit kan gebruik word vir voorwerpe (‘n heilige altaar), tyd (‘n heilige dag) of vir persone (‘n heilige priester). Alle gelowiges is afgesonder vir God en word daarom heilig (of geheilig, wat dieselfde betekenis het). Ons sien dit byvoorbeeld in 1 Korintiërs 6:11: “En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God.”

Terselfdertyd is daar ook die sin dat heiligmaking nie ‘n eenmalige gebeurtenis is nie, maar ‘n voortdurende proses. 1 Tessalonisense 5:23 sê: “Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!”  Terwyl ons by God woon, groei ons in geloof. Ons word al hoe meer verander in die gelykenis van Jesus. Meer en meer vertoon ons die vrugte van die Heilige Gees. Op hierdie manier word ons heilig gemaak. Hierdie proses sal eers voltooi wees as ons by God in die hemel is.

Wat ons is en wat ons word

Een manier om te onderskei tussen regverdig wees en heilig wees, is dus om te sê dat ons regverdig is en heilig word. Ons is regverdig deur die geloof in Christus, en ons word heilig namate ons in die geloof in Christus groei. Ons is regverdig verklaar weens iets wat buite ons gebeur het: Christus het vir ons sondes gesterf. Dit is God se werk vir ons. Ons dra niks daartoe by nie. Ons ontvang net God se seën van geregtigheid wanneer ons glo. Ons word heilig omdat iets in ons gebeur: ons word meer en meer soos Christus. Dit is die werk van God in ons. Dit is steeds God se werk, maar ons is ten volle betrokke, ons leef dit uit.

Deel plasing