Wat is die “Groot Vloed” wat in die boek Genesis beskryf word?

In die Bybel word baie historiese gebeure beskryf. Die meeste van hierdie vertellings handel oor die volk Israel. Maar veral in die eerste boek van die Bybel, Genesis, lees ons van gebeure wat die hele wêreld raak. Die eerste een is natuurlik die gebeurtenis van die Skepping. Ná die skeppingsverhaal lees ons van die eerste mense en hulle nageslag. Maar in Genesis 6-9 word nog ‘n groot gebeurtenis beskryf wat die hele mensdom byna vernietig het. Dit is van ‘n vloed van water wat God oor die aarde gebring het.

Waarom het God die wêreld laat oorstroom?

Genesis 6 begin met God se siening oor die wêreld: “Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink,” (Genesis 6:5). Dit is ‘n ontnugterende gevolgtrekking. En aangesien God baie persoonlik betrokke is by Sy skepping, “was die Here bedroef daaroor dat Hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het Hom diep gegrief.” (Genesis 6:6). Hy wou ‘n einde maak aan alle vlees, en Hy sou dit doen deur ‘n watervloed oor die aarde te bring.

Wat het presies gebeur?

Die Bybel gee vir ons ‘n gedetailleerde historiese verslag van wat gebeur het: Presies op die sewentiende dag van die tweede maand van die ses honderdste jaar van Noag het die fonteine van die groot waters oopgebreek. Die vensters van die hemel is oopgemaak, sodat daar ‘n stortreën op die aarde geval het, veertig dae en veertig nagte lank.” (Genesis 7:11-12)
En: Die waters op die aarde het nog meer en meer geword, sodat hulle al die hoë berge wat daar onder die hemel is, bedek het. Die water het amper sewe meter bokant die berge gestyg en dit bedek. Al wat op die aarde geleef het, het omgekom: diere wat kruip, voëls, mak diere, wilde diere, ja, alles wat op aarde wemel, ook al die mense;” (Genesis 7:19-21).
Ná 150 dae het God ’n wind oor die aarde laat waai, en die water het begin verdwyn. Maar dit het ‘n halfjaar geneem voordat die aarde weer droog was.

Het alle mense gesterf?

 Aangesien daar nog mense op aarde was, het sommige mense daarin geslaag om die groot vloed te oorleef?
Ja, een gesin het oorleef omdat hulle in God geglo het. Die Bybel vertel ons van ‘n man genaamd Noag, ” Noag was ‘n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef.” (Genesis 6:9). Te midde van al die boosheid rondom hom het hy saam  met God gewandel. Oor hierdie rede het God hom beveel om ‘n ark, ‘n massiewe skip, te bou waarin hy en sy gesin veilig sou wees tydens die vloed. Terwyl niks van hierdie nog sigbaar was nie, het Noag God se waarskuwing geglo en die ark gebou soos God vir hom gesê het (Hebreërs 11:7).

Met die voltooïng van die ark, het God vir hulle gesê om daarin te gaan. God het die deur toegemaak, en toe het die vloed gekom. Vir ongeveer een hele jaar moes Noag en sy gesin in die ark bly. Daarna kon hulle uiteindelik uitgaan en weer op die aarde woon. God het vir hulle gesê om kinders te hê en die aarde met mense te vul. Dus is Noag se drie seuns en hulle vrouens vandag die voorvaders van alle mense.

Wat het met die diere gebeur?

 Nie net mense nie, maar ook “ elke lewende ding onder die hemel. Alles wat op die aarde is,”  (Genesis 6:17) het in die vloed verdrink. God wou egter nie hê die dierewêreld moes uitsterf nie, daarom het Hy vir Noag gesê om ‘n manlike en ‘n vroulike dier van elke soort saam met hom op die ark te neem: Van al wat leef, van al die diere, moet jy twee van elk, manlik en vroulik, in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook van dié wat kruip, van almal sal daar twee na jou toe kom om aan die lewe te bly.” (Genesis 6:19-20). 

Sal God nog ‘n vloed stuur?

God het die vloed gestuur omdat mense so algeheel desperaat boos was. Maar Noag se nageslag was ook sondig. Onmiddellik nadat die vloed verby was, het God opgemerk: “Die Here het die offer aanvaar en Hy het by Homself gesê: “Ek sal nie weer so ‘n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar Ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos Ek gedoen het nie.” (Genesis 8:21 ).

So, die primêre probleem was nie finaal opgelos nie! God het egter belowe om nooit weer elke lewende skepsel te laat vergaan soos Hy gedoen het nie. Daar sal nie weer ‘n vloed wees nie.

Die groot vloed is ‘n ernstige waarskuwing

 Die verhaal oor Noag en die sondvloed is vandag nog steeds relevant. Dit maak  dit duidelik dat God nie boosheid ignoreer nie, maar dit straf. Soos 2 Petrus 2:9 uit hierdie verhaal (en ander Ou-Testamentiese voorbeelde) aflei: “ Die Here weet dus om dié wat Hom dien, uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou.”

Want alhoewel God belowe het om nie weer die aarde te oorstroom nie, sal Hy aan die einde van die tyd oordeel oor menslike boosheid bring.

Jesus waarsku ons om nie onkundig te wees oor God se komende oordeel nie, maar om dit ernstig op te neem. In Noag se tyd het die meeste mense die geïgnoreer en net hul daaglikse lewens voortgesit soos gewoonlik totdat dit te laat was om gered te word. Ons weet nie wanneer Jesus terugkom om die mensdom te oordeel nie, maar ons weet Hy sal. Daarom moet ons beter voorbereid wees! Want net soos God die ark aan Noag en sy gesin gegee het as ‘n ontvlugtingsmiddel, so bied Hy ons ‘n weg van ontsnapping in Jesus Christus. Dit is uiters belangrik om in Hom te glo en sy aanbod van vergifnis te aanvaar. Lees meer daaroor in ons artikel “Hoe word sondaars gered?” https://www.bybelwoord.net/hoe-word-sondaars-gered.

Deel plasing