Wat is Christelike leierskap?

What is Christian leadership?

Wanneer jy aan ‘n leier dink, wat is die eerste gedagte wat jy kry? Is dit die baas wat mense vertel wat om te doen? Is dit die eienaar wat meer regte en voorregte het as almal anders? Of is dit die diktator wat ander tot sy eie voordeel manipuleer omdat hy meer krag het?

Daar is baie idees oor leierskap in die wêreld vandag, maar hoe lyk Christelike leierskap?

Negatiewe indrukke

Sommige mense het negatiewe indrukke van Christelike leierskap as gevolg van stories in die nuus oor seksuele mishandeling, finansiële skandale, of kulte wat volgelinge breinspoel.

Hierdie uitsonderlike gevalle weerspieël egter nie wat ons in die Bybel leer oor Christelike leierskap nie. Christenleiers wat hul volgelinge misbruik, vergeet die apostel Paulus se waarskuwing aan meesters om hulle dienaars regverdig te behandel:
Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en Hy trek niemand voor nie.” (Efesiërs 6:9)

Christus is die ideale voorbeeld

[pullquote] As ons wil leer wat Christelike leierskap behoort te wees, moet ons na Jesus Christus kyk. [/pullquote] As ons wil leer wat Christelike leierskap behoort te wees, moet ons na Jesus Christus kyk. Christus is die perfekte voorbeeld van wat Christelike leierskap behoort te wees. Watter soort leier was Jesus? Jesus was ‘n dienaar. Hy het tot voordeel van ander gewerk, en nie tot Sy eie voordeel nie.

Kort voor dat Hy weggeneem is om gekruisig te word, het Hy die voete van Sy dissipels gewas, ‘n taak wat gewoonlik aan die laagste dienaar in ‘n huishouding toegewys is. Hoekom het Hy dit gedoen?

Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.” (Johannes: 13-15)

Om ander te dien

Jesus het leer ons dat ware leiers ander dien, nie ander manipuleer om sterk te voel of voordele te kry nie. By ‘n ander geleentheid het Jesus sy dissipels na Hom toe geroep en verduidelik:

“Julle weet dat dit by die nasies so is dat die regeerders oor hulle baasspeel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.” (Matteus 20:25-28)

Imiteer Christus

Enigeen wat Christus se voorbeeld van leierskap wil volg, moet probeer om Christus na te boots. Hy was regverdig en genadig. Hy was eerlik en onpartydig. Hy was liefdevol en heilig. En Hy het Sy volgelinge gedien. Sy uiterste daad van diens was om te sterf vir die vergifnis van die sondes van sy volk, om hulle te red van die heilige toorn van God. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. (Romeine 5: 8).

Die Here Jesus offer Sy lewe vir ons, sonder dat ons die werd is. So moet elkeen wat ‘n leier is, hard werk om mense onder hulle te dien – vir hulle blydskap en vir die heerlikheid van God.

Deel plasing