Wat het Jesus bedoel toe Hy sê: “Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie;?”

judge - judged - judging

Om ander te oordeel is ‘n ernstige sonde, en die meeste mense dink dat hulle nie ander oordeel nie – hulle kan kritiek gee, ander beskuldig, kla of met iemand anders verskil, maar op die een of ander manier lyk dit nie so sleg as om ander te oordeel nie.

Goeie oordeel

Daar is twee kwessies wat hier verstaan ​​moet word. Dit kan gebeur dat iemand teen ons sondig, iets spesifiek verkeerd doen – dit wil sê van ons gesteel het, iets wat aan ons behoort gebreek of beskadig het, ons beseer het of iets gedoen het wat natuurlik verkeerd is. In so ‘n geval kan ons geregtigheid opeis deur na die polisie en deur die hof te gaan (of soos die Bybel dit verkies – dat Christene na mede-Christene of die kerkleiding gaan) om uitspraak te lewer en hopelik versoening en vergoeding, wanneer dit nodig is, te bring.

Sondige oordeel

Die oordeel waarna Jesus in Matteus 7 en Lukas 6 verwys, is nie dieselfde nie. Dit is om ‘n negatiewe besluit oor iemand anders te neem wanneer ons geen reg daartoe het nie. Jesus het gereeld met sulke situasies te doen gehad. Baie godsdienstige leiers het uitsprake oor Jesus gemaak – Lukas 6:6-11, Lukas 7:36 – 50. Mense het oordele uitgespreek oor wat Jesus gesê het, oor wat Hy gedoen het en oor elke aspek van sy lewe. Hierdie oordele is nie altyd uitgespreek nie, maar Jesus het altyd geweet wat hulle dink. Hy was en sal streng wees met almal van ons wat gepoog het om ‘n oordeel oor iemand of iets te maak as ons geen reg het nie.

Die aanhaling in die vraag is uit Lukas 6:37. Die hele aanhaling lui: “Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Gee, en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.” (Lukas 6: 37-38).

God alleen het die reg om te oordeel

Ons moet verstaan ​​dat God alle eer en aanbidding waardig is. Hy alleen het die reg om die reëls waarvolgens ons moet lewe, te bepaal of te bepaal, en Hy alleen het die reg om te oordeel.

Wanneer ons ander beskuldig, kwaad word, nie gelukkig is as hulle nie doen wat ons gesê het nie, tree ons op asof ons God is. Ons probeer ander te beheer en ons beoordeel iemand omdat hulle nie gedoen het soos ons wil nie, of aan ons verwagtinge voldoen het. Hierdie gedrag moet verander. In plaas daarvan om te oordeel en te veroordeel, moet ons vergewe en selfs God se seën oor hulle vra.

Wanneer ons ander oordeel, sal ons dit ook terug ontvang. Ons wil graag dink dat hierdie vers oor vrygewigheid gaan en oorvloedige beloning van God, maar in die konteks van hierdie vers, moet ons miskien ook besef dat wanneer ons oordeel, kritiek, beskuldigings, ensovoorts, ons kan agterkom dat dieselfde op ons terugkom maar oorvloedig! As ons hieroor nadink, is dit ‘n ontnugterende gedagte – en dit moet veroorsaak dat ons ons houding teenoor ander heeltemal verander, veral diegene waarvan ons nie hou nie.

Deel plasing