Home » God

Wat beteken dit dat God liefde is?

God is love

In die Bybel staan daar dat God liefde is. Aan die hand van 1 Johannes 4:8-10 weet ons dat dit waar is:

“Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: Sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.”

Onbreekbare liefde

Wanneer ons probleme of teleurstellings in ervaar, kan ons in versoeking kom om te twyfel of God regtig vir ons sorg. Maar ons kan altyd rus vind in die wete dat Jesus in ons plek aan die kruis gesterf het. Wat die lewe vandag ook mag inhou, God het vir altyd Sy onbreekbare liefde vir ons bewys!

“Maar God bewys Sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” (Romeine 5:8)

Ware liefde

Jesus leer ons dat ware liefde nie alleen maar gevoelens is nie, maar dat dit strek tot duur, opofferende stappe tot voordeel van ander en nie van onsself nie:
Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. (Johannes 15:13)

Standvastige liefde

Soms word selfs Christene verwar deur die dinge wat God toelaat om in ons lewens te gebeur; maar God belowe ons dat Hy ons nooit sal verlaat of in die steek laat nie (Hebreërs 13:5).  Aangesien Hy ons so lief gehad het, dat Hy selfs sy Seun gegee het om te sterf sodat ons kon lewe (Johannes 3:16), kan ons nou seker wees van Sy standvastige liefde vir ons in alle omstandighede waar ons deur gaan. (Romeine 8:38-39).

Omdat God liefde is, is dit ‘n teken dat ons Hom werklik ken, wanneer ons self Sy liefde uitstraal na die mense om ons heen.
God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. (1 Johannes 4:16b).

Genadige liefde

Alhoewel ons slegs gered is deur geloof in Jesus Christus (Johannes 14:6; Handelinge 4:12; Romeine 10:9), het God nie net Christene lief nie, maar elke persoon op aarde. (Psalm 145:9).
In Matteus 5:45 staan immers: “Hy laat immers Sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. God is “geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.  (2 Petrus 3:9), en Hy voorsien oorvloedig: “Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak.” (Handelinge 14:17).
Net soos God moet ons ook ons vyande liefhê en goed doen aan ander (Lukas 6:35). As kinders van ons Hemelse Vader moet ons nie net ons eie familie en mense wat ons lief het, lief hê nie (Matteus 5:46-47), maar sal ons ook ons naaste liefhê (Lukas 10:25-37) en selfs mense wat ons haat en vervolg (Matteus 5:44).
Dit kan ons doen deur te onthou dat God ons deur Sy genade liefgehad het “toe ons Sy vyande was” (Romeine 5:10). Deur Sy liefde het ons nuwe lewe. (Efesiërs 2:1).

Oneindige liefde

Die dogma van die drie-eenheid herinner ons dat God se liefde ouer is en meer sekerheid het as die heelal self. Van ewige God tot in ewigheid, God is drie Persone – die Vader, die Seun en die Heilige Gees – verenig in volmaakte liefde (Johannes 17:24). 2.000 jaar gelede het die Seun van God as ‘n mens in die wêreld gekom  (Johannes 1:14) dat ons ook vir ewig in hierdie gemeenskap van oneindige liefde kan deel (2 Korintiërs 13:13).

Wat beteken: ‘God is liefde?’

Kom ons kyk na Jesus en toon liefde aan mekaar soos Hy ons eerste liefgehad het. Dan, as ons God liefhet met ons hele hart, siel, krag en verstand en ons naaste lief het soos onsself (Lukas 10:27), dan sal elkeen wat na ons kyk die antwoord op hierdie vraag in werklikheid sien afspeel (Johannes 13:34-35)!

Kom ons versprei die soet geur van Sy liefde!!

Deel plasing