Wat beteken dit om volgens die Gees te lewe?

Romeine 8 word deur baie as die hoogtepunt van die Bybel beskou. Daar is selfs gesê: die brief aan die Romeine is die Himalayas of die Mount Everest van die Bybel! Romeine 8 beskryf die lewens van gelowiges. In ‘n neutedop sê dit: hulle leef volgens die Gees. Maar wat beteken dit?

Lewe volgens die Gees is ‘n getransformeerde lewe

Eerstens, om volgens die Gees te lewe, beteken om vry te wees van die wet van sonde en dood (Romeine 8:2). Paulus het vroeër in Romeine gesê dat mense sonder God moet sondig. Dit is ‘n natuurwet. Hulle kan nie anders nie. Net soos ‘n klip wat jy los moet val, moet ‘n mens sonder God sondig. Maar as jy glo, is daardie wet oortree. Daarvan word jy vrygemaak.

Tweedens beteken om deur die Gees te lewe dat die regverdige vereiste van die wet in ons vervul kan word (Romeine 8:4) en dat ons die krag gegee is om sonde te oorwin (Romeine 8:13). Die wet is goed, maar mense sonder God het nie die mag om volgens die wet te lewe nie. Maar, sê Paulus, ons doen. Ons kan “nee” sê vir sonde. Hiermee bedoel hy nie dat ons die wet onderhou sodat God ons sal liefhê nie. Nee, ons is reeds as kinders van God aangeneem. En nou het ons die mag ontvang om te doen wat die wet altyd gesê het ons moet doen, maar ons kon dit nie doen nie. Nou doen ons dit uit liefde vir die Here Jesus. Hy het gesê: “Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.” (Johannes 14:21).

Derdens, om volgens die Gees te lewe beteken dat ons begeertes verander het. “Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar dié wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees.” (Romeine 8:5). Jy smag daarna om God te loof en prys. Jy ervaar om aktief te wees in ‘n kerk waar God verheerlik word nie as ‘n lastige taak nie maar as ‘n voorreg. Jy verlang daarna dat almal die Evangelie moet hoor, so jy verbind jouself, met jou tyd en geld, tot evangelisasie en sending. Jy verlang na ander mense om na hul lot te kom, omdat jy wil hulle help.

Vierdens, om deur die Gees te lewe beteken dat ons kinders van God geword het. “Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader.” (Romeine 8:15). God is jou Vader. Dit bied ‘n sekerheid wat nie omvergewerp kan word nie. As ‘n Vader laat God nooit sy kinders in die steek nie. Ons behoort aan Hom, en ons behoort vir altyd aan Hom. Dit verskaf geweldige vreugde.

Veg teen sonde

Ek moet sê ek is baie bly dat daar in hierdie gedeelte ook staan: “As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees ‘n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe.” (Romeine 8:13) en nie “As julle deur die Gees ‘n einde maak aan sonde, sal julle lewe.” Die laasgenoemde aanhaling sou beteken dat sonde agter ons is. Want met “die sondige natuur” word bedoel ons ou self en ons sondige neigings. Maar die aanhaling is in die huidige tyd geskryf. Sonde moet voortdurend weerstaan ​word deur die krag van die Gees. Dit is nooit agter ons nie. Dit is heeltemal waar dat sonde aanhou om ons te trek. Paulus het dit in Romeine 7 beskryf. Maar dit is ook absoluut waar dat ons deur die krag van die Gees lewe en sonde oorwin. Dit is wat ons in Romeine 8 lees.

Dit is dus goed om deur jou sonde gekwel te word. Want dan sal jy die sonde wil doodmaak. As jy nie deur jou sondes gekwel word nie, dan is die vraag: kyk jy nie iets oor nie? Hoe vervul jy die Bybelse opdrag om die dade van die liggaam dood te maak? Na Jesus, is jy die eerste persoon ooit wat nie met sonde worstel nie?!? As jy so voel, is dit meer waarskynlik dat jy te lig daaroor dink!

Geloofssekerheid

Daar is ook mense wat nie te ligtelik daaroor dink nie. As iemand vir my sê “Pastoor, ek is so beswaard deur sonde”, sê ek: “Great! Moet dit dan nie meer doen nie”. Om dan deur jou sonde gekwel te word, behoort nie tot twyfel oor jou redding te lei nie. Romeine 8 gaan juis oor geloofsekerheid. Dit begin met sekerheid: daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie (Romeine 8:1). Dit word reeds vasgestel wanneer dit hier praat oor die stryd teen sonde. Wat hier ter sprake is, is om ‘n kind van God te wees. Wie is kinders van God, staan ​​daar in Romeine 8:13? Hulle wat gelei word deur die Gees van God.

Hoe weet jy dat jy deur die Gees van God gelei word? Romeine 8:13 sê, wanneer jy, deur die Gees, ‘n einde aan jou sondige praktyke maak.  En wanneer wil jy jou sondige natuur stop? Natuurlik wanneer jy daardeur gekwel word! Moet dus nie toelaat dat wanneer jy deur jou sonde gepla word, jy van jou  geloofsekerheid beroof word nie. Inteendeel, om deur jou sonde gekwel te word, is ‘n belangrike bewys van jou geloof.

As jy volgens die Gees lewe, en so teen sonde stry, dan word die objektiewe waarheid dat daar deur geloof in Christus die ewige lewe is ‘n subjektiewe versekering in jou hart. Want dan gebeur dit: “Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.” (Romeine 8:16). Omstandighede kan moeilik wees. Selfs broers en susters in die kerk kan jou aanval. Die duiwel kan probeer om jou te laat twyfel. Dit maak nie saak nie, want die Gees van God gee jou daardie diep innerlike oortuiging dat jy ‘n kind van God is.

Deel plasing