Wat beteken dit om in tale te spreek?

What is speaking in tongues?

In 1 Korintiërs 14:5 en 18 moedig Paulus die Korintiërs aan om in ongewone tale te praat. Wat is hierdie tale? Waarom gee God dit?

Paulus beskryf nie die tonge wat hy in 1 Korintiërs 14 noem nie, en daarom kan ons nie seker wees hoe dit was of geklink het nie. Paulus sê egter dat wie in ‘n taal spreek, homself opbou (1 Korintiërs 14:4). Klaarblyklik is dit die doel waarom God die gawe gee om in tale te spreek – sodat daardie persoon opgebou word.

Soos reeds gesê, kan ons nie bepaal wat hierdie ongewone tale inhou nie. Dit lyk waarskynlik dat dit nie ander mensetale was nie (in teenstelling met Pinkster, sien Handelinge 2:4-11). Daarom spreek die persoon wat in ‘n ongewone taal praat met God en nie met die mens nie, want net God kan dit verstaan (1 Korintiërs 14:2).

Is dit belangrik om in tale te praat?

Alhoewel Paulus sê dat hy graag wil hê dat elkeen van die Korintiërs in tale moet praat (1 Korintiërs 14:5), is dit nie sy bedoeling om dit die gemeente op te lê om in  tale te praat nie. Inteendeel, Paulus se groot punt in hierdie hoofstuk is dat dit beter (en meer liefdevol, vgl. Hoofstuk 13) is, as iemand woorde in ‘n kerkvergadering kan spreek wat vir ander verstaanbaar is. As iemand verstaanbaar praat, sal die kerk en gemeente versterk, bemoedig en vertroos word (1 Korintiërs 14:3) en die kerk sal opgebou word (1 Korintiërs 14:4).

Paulus se konklusie in 1 Korintiërs 14:18-19 is: “Ek dank God dat ek meer ongewone tale of klanke gebruik as julle almal. Maar in die byeenkoms van die gemeente wil ek liewer vyf woorde met my verstand praat om ook ander te onderrig, as duisend woorde in ongewone tale of klanke.”

Paulus se doel met die opmerking is nie om groot te praat of te roem nie, maar eerder om die punt te illustreer wat Paulus in hierdie gedeelte van 1 Korintiërs benoem het (hoofstuk 8-14): dat hy bereid is om sy regte prys te gee om ander te dien. Dit is hierdie beginsel wat ook deur  hoofstuk 14 sigbaar word – Paulus wil hê dat die Korintiërs afstand doen van hul reg om in tale te praat (wat ander nie in die kerk dien nie), en eerder verstaanbaar moet praat sodat almal opgebou kan word.

Deel plasing