Wat beteken dit dat ons as beeld van God geskape is?

What does it mean that we are created in the image of God?

In Genesis 1:27 staan dat God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.
Dit beteken nie dat ons soos God lyk nie, maar dat ons sommige van die eienskappe van God dra, soos die vermoë om lief te hê, verhoudings, redenasie, denke, omgee, verstaan, besluite neem en ‘n hele klomp ander dinge. Maar toe sonde in die wêreld gekom het, lees hoofstuk 3 van Genesis, sien ons dat ons verhouding met God heeltemal afgesny was, wat beteken dat die mens verder en verder weg gegroei het van God se verlange vir ons.

Gelykvormig aan die beeld van die Seun

Maar toe Jesus Christus na wêreld gekom het en die weg oopgemaak het om terug te keer na God om met Hom versoen te word, het Hy ook die weg oopgemaak vir ons om na die beeld van God terug te keer. In Romeine 8:29 lees ons: ” Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun,”

[pullquote]Ons sal nooit volkome soos Jesus wees terwyl ons in hierdie wêreld leef nie. [/pullquote]

Onderworpe aan God

Dit beteken dat elkeen van ons wat ’n kind van God word, onsself onderwerp aan Hom en Hom toelaat om ons te verander en ons van ons ou self, die persoon wat ons was voordat ons God leer ken het, te verander. God sal dan geleidelik, stap vir stap, in ons lewens en harte werk sodat ons weer die beeld van God sal kan dra, wat Hy in die eerste plek daar gestel het. Alhoewel die beeld verwoes en weggesteek is weens die werk van sonde, sal dit weer duidelik word sodat ons meer soos Christus in ons lewens, verhoudings, die dinge wat ons dink, doen en sê sal word. Ons sal nooit ten volle soos Jesus wees terwyl ons in hierdie wêreld is nie, maar Filippense 1: 6 sê dat “God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.” Wanneer ons dan sterf of Jesus Christus terugkom na die aarde sal God se werk in ons voltooi word.

Geskape na die beeld van God

In 1 Korintiërs 13:12 staan daar:
Nou kyk ons nog in ‘n dowwe spieël en sien ‘n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.” Dit is ‘n groot voorreg vir elke kind van God en ‘n herinnering dat selfs die ergste misdadiger in die hele wêreld in die beeld van God gemaak is.

Hoe spreek hierdie Bybelgedeelte jou aan? Deel asseblief u gedagtes hieronder met ons!

Deel plasing