Wat beteken dit dat Jesus die volmaakte priester is?

Was Jesus the perfect priest?

“een wat nie, soos die hoëpriesters, elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir dié van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd ‘n offer vir die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het.” (Hebreërs 7:27)

Priesters van die ou verbond

Die skrywer van Hebreërs skilder twee beelde wat hoog in kontras is: die priesters van die verlede en Jesus, die nuwe hoëpriester. Die priesters van die ou verbond was gewone mense, net soos ek en jy. Hulle kon net vir ‘n aantal jare dien en uiteindelik sou hulle sterf, net soos ek en jy. Wanneer hulle vir die mense offers gebring het, moes hulle eers vir hulleself offers bring, want hulle was sondige mense, net soos ek en jy. Die offers moes keer op keer gebring word omdat dit nooit werklik genoeg was om sonde weg te neem nie. Hierdie prent lyk onvolmaak en dof gekleur.

Jesus die volmaakte hoëpriester

En dan rig die skrywer ons blik op die ander, perfekte beeld wat met helder kleure skitter. Dit wys vir ons Jesus, die hoëpriester, wat Homself eens en vir altyd as die volmaakte offer geoffer het (sien Hebreërs 9:12, 10:14). Hy het nooit gesondig nie, maar was heilig, onberispelik en rein – anders as ek en jy. Hy beklee die priesterskap vir ewig omdat Hy nooit sterf nie maar vir ewig voortduur – anders as ek en jy. Die priesters van ouds is deur die wet aangestel, maar Jesus is aangestel deur die eed wat God uitgespreek het: “Jy sal altyd priester wees” (Psalm 110:4, Hebreërs 7:17) – en hierdie eed sal nooit verander of vernietig word nie.

As gevolg van Jesus hoef ons nie verwerping te vrees nie

Omdat Jesus volmaak is, kan Hy in al ons behoeftes voorsien en kan ons God met vertroue deur Hom nader. Hy tree altyd vir ons in. “Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom wat deur mense gemaak is en net ‘n namaaksel van die ware is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn.” (Hebreërs 9:24, sien ook Romeine 8: 34 en 1 Johannes 2:1). Ons, onvolmaakte mense soos ons is, hoef nie verwerping te vrees nie. Jy kan dalk deur die bose mislei word om te dink dat jy beter sal doen om vir Jesus weg te kruip weens jou sondigheid. In hierdie hoofstuk word ons egter duidelik vertel dat Jesus in staat is om ons volkome te red (Hebreërs 7:25). Verbly jou in die skoonheid van Jesus!

Kry jy swaar?

Kry jy swaar of ly jy as gevolg van sonde in jou lewe? Of is daar ander probleme wat op jou skouers druk? Moenie huiwer om die vrag na Jesus te neem nie, die volmaakte priester wat altyd namens jou intree.

Deel plasing