Hoekom wil mense Jesus nie ken of ontvang nie?

Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie.” (Johannes 1:9-11)

‘n Sondige wêreld

Om die seëninge van die nuwe skepping te verwonder, is dit belangrik om die diagnose van hierdie skepping, waarin ons leef, te verstaan. Sonde het die wêreld ingekom omdat Adam en Eva aan God ongehoorsaam was (Genesis 3). Die gevolge was die verbreking van verhoudings, tussen God en mense, man en vrou, en mense met die skepping.

Sonde het God egter nie verras nie. Alles was onder Sy beheer, onder Sy unieke plan om Homself in Christus te verheerlik deur Sy mense van hulle sondes te red. Hierdie plan is ontwerp nog voordat sonde in die skepping gekom het. Dit is in die verlede deur die Drie-eenheid self ontwerp (1 Petrus 1:20). God het eers die aarde ongeordend. Dit was leeg en in duisternis gehul en daarna het God dit toe gered deur die aarde te verlig, te organiseer en te vul water, diere en mense (Genesis 1:2). Dit word weerspieël in Genesis 3, toe God in ‘n wanordelike, leë en donker wêreld van sonde na die sondaar uitgereik het deur aan hom ‘n Verlosser te belowe (Genesis 3:15).

Vervulling van ‘n Belofte 

So, daar was ‘n belofte dat ‘n Verlosser na ‘n wêreld gevul met die duisternis van sonde sou kom. Ons sien hierdie vervulling in die Evangelie van Johannes, eerstens in Johannes die Doper, as die eerste wat die vervulling van hierdie belofte aankondig: “Hy het gekom om te getuig; hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom.” (Johannes 1:7). God het hom gestuur om te getuig dat Jesus, die ware lig, reeds in die wêreld was, en dat die profesieë oor die koms van die beloofde Messias vervul is.

Verwerping

Die wêreld was egter in die duisternis van sonde. Daarom het die wêreld Hom “nie erken nie” en die mense van Israel “Hom nie aangeneem nie” (Johannes 1:10-11). Om hier te “weet” of “ontvang” impliseer iets baie diepgaande. Hulle het geweier om intieme gemeenskap te hê met die een wat hulle nie wou ken of ontvang nie. Dit was as gevolg van sonde.

As gevolg van sonde is God se verhouding met die mens verbreek. Daarom is dit onmoontlik vir die mens in sy natuurlike toestand van sondaar om die ware Lig, wat Jesus is, te wil en te kan “ken” of “ontvang”. ‘n Mens is lief vir die duisternis eerder as die lig, want hulle dade is boos, en hulle kom nie na Jesus toe nie omdat hulle nie vir hulle bose dade bestraf wil word nie (Johannes 3:19-20).

Sonde is die gebrek aan ooreenstemming met God se wet of die oortreding daarvan. Daarom, toe Adam God se wet oortree het, het hy teen God gesondig. En aangesien hy ons verteenwoordiger is, het ons almal in Adam gesondig (Romeine 5:12; 5:18). Ons is almal van nature sondaars en skuldig voor God (Romeine 1:21; 3:10; 7:14-15). Daarom wil of kan niemand Jesus “ken” of “aanneem” nie. Ons is sondaars.

Hoop

Maar, ons weet dat, alhoewel die duisternis probeer om die Lig te oorwin, dit nie in staat sal wees om dit te doen nie. Alhoewel die wêreld in die duisternis van sonde was en dit onmoontlik gelyk het dat die Lig hulle sou verlig, is daar HOOP en VERSEKERING dat die Lig sal seëvier (Johannes 1:4-5). Johannes die Doper het dit verstaan, daarom het hy getuig van die Lig in ‘n vyandige wêreld vol sonde.

Met dieselfde vertroue en oortuiging van Johannes die Doper, word ons geroep om te getuig van die ware lig, wat Christus is. Die Gees van God sal sekerlik sondaars tot bekering bring, net soos Hy ons eens uit die duisternis na sy wonderbare lig geroep het (1 Petrus 2:9).

Deel plasing