Waarom is sang so belangrik vir Christene?

Singing

Dit is ‘n bekende feit dat Christene dwarsdeur die wêreld sing; hetsy persoonlik of gesamentlik tydens eredienste of vergaderings. Hierdie artikel ondersoek waarom dit die geval is.

Van die begin af was daar musiek

Die eerste keer word musiek in die Bybel in Genesis 4:21 genoem, waar Jubal beskryf word as die vader van almal wat snaarinstrumente gespeel het. Alhoewel daar nie spesifiek gesê word dat mense gedurende hierdie tyd gesing het nie, is dit baie waarskynlik dat dit daar gesing word wanneer musiek gemaak word.

Die eerste lied in die Bybel is die lied van Moses en Miriam in Eksodus 15: 1-18 in lofprysing van God nadat hulle hulle van die Egiptenaars by die Rooi See verlos het.

Die boek Psalms

Daar is ander liedjies wat in die Ou Testament opgeneem is, maar die grootste versameling liedere vind u in die boek Psalms. Baie van hierdie liedjies is deur koning David geskryf, maar andere het ook tot hierdie versameling bygedra.

Waaroor gaan hierdie liedjies?

  • Lofliedere vir die een ware God
  • Liedere van vryheid
  • Liedere van God se liefde
  • Liedere oor wat God gedoen het
  • Liedere van vreugde
  • Liedere geskryf in tye van beproewing
  • Lied van dankbaarheid vir God se verlossing

Die psalms moedig ons aan om ons hele lewe te sing en nuwe liedjies te maak, uit ons harte te sing. Daar is psalms wat die verwarring van God se mense aanteken as hulle sien hoe die goddelose voorspoedig is en die regverdige sukkel.

Tempelaanbidding

Baie van die liedere wat in die Psalmsboek opgeneem is, was bedoel om gebruik te word in tempelaanbidding en gesing deur die Leviete, of aangewese tempelsangers. Ons kan dus sien dat sang in die Ou Testament ‘n belangrike deel van die aanbidding van God was.

In die Nuwe Testament

Die nag is Jesus verraai en ná die laaste aandete merk Markus en Matteus op dat hulle ‘n lofsang gesing het en daarna na die Olyfberg gaan. Dit impliseer dat sang ‘n normale ding was om te doen toe Jode bymekaar gekom het.

In die vroeë kerk

Paulus noem dat hy ‘n paar keer sing, asof dit gebruiklik was tydens samekomste vir die vroeë kerk. Sien ook Efesiërs 5:19, Kolossense 3:16 en 1 Korintiërs 14:15. Ons lees ook in Handelinge 16 dat Paulus en Silas teen middernag gesing het in die tronk toe hulle in Filippense gearresteer en geslaan was.

Hoe sing ons teenwoordig?

Die tradisie om ons gebede en gedagtes tot God en oor God te sing, is goed gedokumenteer in die Bybel.

Die tradisie duur vandag voort. Baie van die lofsange wat in ‘n lofsangboek gevind kan word, roep ons om te aanbid, sommige liedere gee ons teologiese lering, sommige vertel van die groot dade van God, ander beskryf die pad van verlossing en soms sukkel die skrywers om te verstaan, maar hou nogsteeds aand God vas, omdat hulle glo in God en wie Hy is.

Daar word vandag waarskynlik meer as ooit tevore nuwe liedjies geskryf en gebruik in aanbidding. Alhoewel baie kerke verskillende aanbiddingstyle het – is sang en n’vreugdevolle klank of geluid vir die Here steeds die middelpunt van byna elke kerkdiens.

Musiek, lewe en gesondheid

Dit is ‘n goed gedokumenteerde feit dat musiek groot voordele vir almal inhou. (Kyk op Google om die voordele te vind!) Dit verbeter mense se gemoedstemming, verminder spanning, verminder angs, verbeter geheue, verlig pyn, om maar net ‘n paar voordele te noem.

Christene is nie immuun teen die stres en spanning van die alledaagse lewe nie, maar wanneer ons ons stemme ophef in lofprysing tot eer van Hom, sal die meeste, indien nie alle Christene, getuig dat ons hulp, bemoediging, hoop en vreugde vind in aanbidding wat nerens anders gevind kan word nie.

Dus, waarom is sang so belangrik vir Christene?

Dit is ‘n natuurlike en outomatiese manier om die Here te loof, waardeur ons met Hom en Hy met ons te praat. Dit is gebed en lof wat uit ons harte kom. Dit help ons om nader aan God te kom, selfs as ons afgesonder of neerslagtig voel. Daar is geen nadeel van sang nie – net voordele.

Deel plasing