Home » Christelike lewe » Geestelike lewe » Waarom is Nagmaal belangrik?

Waarom is Nagmaal belangrik?

What is the importance of the Lord's supper?

Toe Jesus op aarde was, het Hy twee instellings vir ons gegee om te volg:

  1. die doop en
  2. nagmaal.

Daarom moet ons besef dat dit belangrik is. Jesus het die eerste nagmaal (paasmaaltyd) met Sy dissipels gedeel op die aand wat Hy verraai was. (Lukas 22:14 – 20, Matteus 26: 26-30, Markus 14:22-26, 1 Kor. 11: 23-26). Hulle het paasfees saam met mekaar gevier.

Jode vier die fees van Pasga

Die Jode het elke jaar fees gevier as herinnering aan dat God hulle uit die land van Egipte uit slawerny bevry het (Eksodus 11-13). God het hulle as slawe verlos toe Hy die dood gebring het oor al die eersgebore kinders van Egipte. Die kinders van Israel is beveel om ‘n lam dood te maak en van die bloed van die lam op die deurpos van hulle huis te smeer. Dit was ‘n teken aan die engel van die dood dat dit ‘n huis van mense van God was en die engel het die huis dan oorgeslaan.

Die vervulling van hierdie fees

Toe Jesus die laaste paasfees met sy dissipels geëet het, het Hy gesê dat Hy die vervulling van hierdie fees was. Hy het hulle vertel dat Hy God se Lam was, en die wat in Hom skuil, sou deur die bloed van Jesus uit die dood gered word. Jesus het die brood geneem en dit vergelyk met Sy liggaam, wat binnekort gebreek moes word – geslaan en vermoor, en die wyn het Hy vergelyk met Sy bloed wat vergiet moes word. Jesus het gesê dat die beker waaruit hulle drink, ‘n teken was van die verbond wat Hy gemaak het met almal wat skuil in Jesus se dood en erken dat dit die enigste manier is waarop ons na God kan kom, vergewe word en beskou word as mense van God.

Onthou die dood van Christus

Jesus het aan sy dissipels gesê om hierdie fees gereeld te herdenk om so Christus se dood te onthou tot die tyd aanbreek dat Jesus terugkom en ons vir ewig by Hom sal wees. In die vroeë kerk was nagmaal bekend as die “breek van brood”, en van die Christene in die Nuwe Testament is dit bekend dat hulle dit gereeld gedoen het, moontlik elke keer wanneer hulle mekaar ontmoet het (Handelinge 2:42, 46).

Nagmaal

Die gemeenskaplike maaltyd wat Jesus ingestel het, is veral bekend as Nagmaal. Dit is wanneer ons God se teenwoordigheid met ons herken en gemeenskap met Hom het. Gemeenskap beteken “die deel of uitruil van intieme gedagtes en gevoelens, veral wanneer die uitruiling op ‘n geestelike vlak is”. Wanneer ons met ander Christene saamkom, bid saam, moedig mekaar aan, lees en bestudeer God se woord met mekaar. Dit moet met oop harte wees waar ons eerlik en diep die dinge wat in ons lewens gebeur, deel, sodat ons mekaar kan help om te groei en mekaar aanmoedig in tye van swaarkry.

Deel plasing