Bybelwoord.net
Why do people love darkness more than light?

Waarom het mense die duisternis meer lief as die lig?

Dit is nie God se wil dat mense lief moet wees vir die duisternis nie, maar dat hulle die lig sal sien.  Mense is boos en dit is hoekom hulle lief is vir die duisternis.  Die Bybel sê: “En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg.  Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie”(Johannes 3:19-20).

Lewe in duisternis

Die mens leef in duisternis vandat Adam en Eva gesondig het, onder die mag van die prins van duisternis, Satan.  Die wêreld word genoem “die teenwoordige duisternis” wat “kosmiese magte” oor dit het, met ander woorde, satan en sy demone.  Dit is heeltemal in teenstryd met God, want “God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie” (1 Johannes 1:5).

Jesus bring Lig na die wêreld

God het egter nie die wêreld in duisternis gelos nie.  Hy het sy seun, Jesus, gestuur wat gesê het “Ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat dié wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie” (Johannes 12:46).  Dit is die enigste hoop vir die wêreld.  Dit is die enigste hoop dat mense sal draai na die lig weg van die duisternis.  God is die enigste bron van lig en net Hy kan vir ons lig gee.  As ons glo, het Hy “ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal” (2 Korintiërs 4:6).

Verlos van die duistere mag

Wanneer ons hierdie lig van God ontvang het, is ons weggeruk uit die mag van die duisternis en is ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet (Kolossense 1:13).  “Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee” (Johannes 8:12).

Die natuurlike aantreklikheid van duisternis

Die duisternis is aantreklik vir die natuurlike mens.  Aangesien gelowiges steeds sukkel met die ‘ou mens’, is dit nodig om hul te waarsku “moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie” (Efesiërs 5:11) en “laat ons dan ophou met die werke van die duisternis; laat ons die wapens van die lig opneem” (Romeine 13:12).  Ons doen dit met entoesiasme omdat ons weet dat “die teenwoordige duisternis” nie meer lank gaan hou nie.  Jesus kom terug!.  “Die nag is byna verby; dit is amper dag” (Romeine 13:12). Nou dat ons dit weet, stuur die Here ons in die wêreld in, soos Hy Paulus gestuur het, na alle mense: “jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer.  Deur in My te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God” (Handelinge 26:18).

Dit is nie God se plan dat mense die duisternis liefhet nie, maar dat hulle Sy lig sal ontvang!

Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser (1971) het 'n oproep van die Here ervaar om as sendeling te werk terwyl hy in die kleuterskool was. Hy verwerf sy Meestersgraad in ‘Divinity,’ Th.M. in Missiologie, en M.A. graad in kulturele antropologie sowel as 'n Ph.D. graad in teologie. In 2000 word hy saam met sy vrou, Esther, as kerkplantende sendeling deur OMF uitgestuur na Thailand. In 2015 keer hy terug na Nederland waar hy GlobalRize gestig het. By GlobalRize is hy direkteur van evangelisasie.