Waarom het jy ’n Verlosser nodig?

God het ‘n aantal wette vir die mensdom ingestel. Dink byvoorbeeld aan die tien gebooie. Dit is nie ‘n tiendelige advies nie. Dit is tien gebooie. Wat gebeur as u nie hierdie gebooie nakom nie? Die Bybel is hieroor duidelik: “Daar rus ‘n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie.” (Galasiërs 3:10)

Vir wie is dit? Dit is vir ons almal, want niemand slaag daarin om die wet van God te onderhou nie. Dit is wat Galasiërs 3:11 sê: “En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.”

Die moderne lewensbeskouing

Dit is skokkend om dit te sê omdat dit direk in stryd is met die moderne lewenswyse. Hierdie moderne lewensbeskouing kan soos volg opgesom word: daar is geen waarheid nie, daar is geen standaard nie en daar is geen beoordelaar nie. Alles is relatief, elkeen het sy eie waarheid. En as daar geen absolute waarheid is nie, is daar geen standaard waaraan jy moet voldoen nie. En as daar geen standaard is waaraan jy moet voldoen nie, kan jy oor niks beoordeel word nie, en die idee van ‘n regter is absurd. Dit lei tot onbeperkte persoonlike vryheid. Dit is hoe die “moderne mens” die lewe beskou.

Die Bybel het egter ‘n ander wêreldbeskouing. God het die wêreld geskep, en daarom is daar ‘n objektiewe werklikheid en absolute waarheid. Daar is ook ‘n standaard, want God het vir ons gesê hoe om te lewe. Daar is ook ‘n regter. God is die regter wat bepaal of ons aan sy standaard voldoen het. En hier is die uitspraak vir ons almal: ons maak dit nie. Niemand is regverdig voor God nie. Ons word veroordeel. Dit is wat die Bybel in Galasiërs 3: 10-11 sê. Glo jy in die moderne lewenswyse of glo jy wat die Bybel sê?

Jy het Jesus Christus as jou Verlosser nodig

As jy die Bybel glo, verstaan jy waarom die Here Jesus gekruisig moes word. Galasiërs 3:13 sê: “Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek ‘n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: “Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout opgehang is.”
Hy
het die Verlosser geword deur u veroordeling en vloek op Hom te neem, sodat jy God se seën kan ontvang: vergewing van sondes en die ewige lewe saam met Hom.

God se wet wys jou dat jou sonde dit onmoontlik maak om Sy seën te ontvang. Maar Jesus Christus het gekom. Hy vergewe die sonde van elkeen wat in Hom glo. Hy gee die ewige lewe. Jy het ook hierdie Verlosser nodig.

Deel plasing