Waarom het Jesus gelykenisse gebruik?

Why did Jesus use parables

Wanneer ‘n skare mense na Jesus geluister het, maak Jesus meerdere kere geburik van gelykenisse. Maar hoekom? Kon Hy dinge nie beter verduidelik nie?

Wat is gelykenisse?

Eerstens is dit goed om te weet wat ‘n gelykenis is. Jy kan Jesus se gelykenisse beskou as fiktiewe verhale met ‘n verborge les. Die verhale wat Jesus vir die mense vertel het, kan jy in die alledaagse lewe sien en herken. Dit het byvoorbeeld gegaan oor boerderye, geregtigheid, gierigheid en liefde. Dit was meestal eenvoudige verhale wat ewige waarhede bevat.

Gelykenisse is ook vergelykings of metafore van iets anders. Die Bybel waarsku byvoorbeeld oor die dag waarop die Here kom – dat dit in die nag soos ‘n dief sal kom:

Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit: as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.” (Matteus 28:42-44)

Jy moet die bybelverse nie letterlik opneem nie, dit is figuurlik bedoel. Diewe kom altyd onaangekondig en onverwags in ‘n huis in. Ook “die dag wanneer die Here kom” is onaangekondig en onverwags. Hierdie dieper betekenis moet u self oor nadink en begryp om dit te verstaan.

Maar hoekom…?

Al die gelykenisse wat Jesus gebruik, leer ons ‘n les of ‘n waarheid. Baie mense in Sy tyd het nie die betekenis van Sy gelykenisse geken nie. Sy dissipels het Hom dieselfde vraag in Matteus 13 gevra:

“Die dissipels het vir Jesus kom vra: “Hoekom gebruik U gelykenisse as U met die mense praat?” Hy het hulle geantwoord: “Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Om hierdie rede praat Ek met hulle in gelykenisse: omdat hulle kyk maar nie sien nie, en hoor maar nie luister en verstaan nie.” (Matteus 13:10-13)

Jesus wil dus die geheime van die koninkryk van die hemele in gelykenisse leer, want die verhale wat Hy vertel het, is slegs vir mense wat in Hom glo en na Hom wil luister. Toe Jesus vir die skare preek, was daar ook mense in hul midde wat nie wou luister nie en dus nie Sy woorde wou ontvang nie.

Jesus wou nie hê dat hierdie mense almal moes laat weet dat hy wonderwerke gedoen het nie. Miskien was dit ook nog nie die tyd om Sy werke te verstaan nie, omdat hulle nie hul ore sou oopmaak nie.

Is die lesse ook vir ons?

Dit is wonderlik hoe God ons elke dag lesse leer. Die verhale wat Jesus in die verlede vertel het, is steeds verstaanbaar en is waarskynlik herkenbaar vir elke kultuur wat vandag leef.

Jesus het byvoorbeeld baie gelykenisse oor die natuur vertel: die gelykenis van die mosterdsaad, die skape en die bokke, die vyeboom, die wingerd, die groeiende saad, ens. Daar is ook ‘n gelykenis oor ‘n bruilofsfees.

Hierdie onderwerpe is ook nou vir ons relevant. Op hierdie manier kan die verhaal op ’n persoonlike wyse en in u kultuur naby u kom. Stories word nie maklik vergeet nie. Deur stories te vertel, herinner vertellers en luisteraars hulle aan die diepgaande waarhede en lesse daarvan. Dit is ‘n seën vir die mens met gewillige ore. Woorde van God, ongeag hoe maklik dit vertel verwoord, is in staat om gelowiges se harte aan te raak.

Hoe kan ons dit verstaan?

Die betekenis van ‘n verhaal is ‘n moeiliker saak as die verhaal self. Sommige gelykenisse van Jesus word reeds in die Bybel (eers aan sy dissipels en nou aan ons) uiteengelê en ander weer nie. Dit is goed om dit te bestudeer, met ander Christene daaroor te praat en tot God te bid vir begrip. Hy sal jou alles leer wat jy oor Sy koninkryk moet weet.

Aardse verhaal, met ‘n hemelse betekenis

Gelykenisse is verhale oor die dinge wat jy rondom jou kan sien, maar met ‘n ander, meer ingewikkelde betekenis, en praat met jou verbeelding en moedig jou aan om jou begrip te verdiep. Die gelykenisse is vir diegene wat ore het om na Hom te luister. As u in Hom glo, sal meer waarheid aan u geopenbaar word.

“Maar julle oë is bevoorreg dat hulle sien, en julle ore dat hulle hoor. Dit verseker Ek julle: Baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien, maar het dit nie gesien nie, en wou graag hoor wat julle hoor, maar het dit nie gehoor nie.” (Matteus 13:16-17)

 

 

Deel plasing