Alle foto’s en videos wat op die webtuiste verskyn is kopiereg van die onderskeidelike eienaars. Bybelwoord neem geen reg daarvoor, tensy anders aangetoon. Indien jy kopiereg besit op enige van die artikels, foto’s of videos en dit nie op die webtuiste wil laat verskyn nie, neem asseblief kontak op met ons @ www.biblword.net@gmail.com of deur die Bybelwoord kontakblad en die materiaal sal onmiddelik verwyder word. Meerderheid van die foto’s en prente wat by die artikels gevoeg is, is deur middel van google search op die internet gevind. Indien ons foutief ’n foto gebruik sonder duidelike krediet of indien dit ’n skending teen enige eiendomsregte bevat, neem asseblief kontak op en stel ons in kennis daarvan sodat ons dit kan verwyder indien nodig. Baie dankie.