Veroordeel God mense? Moet ek Sy oordeel vrees?

God is ons Regter

Die Here God is Koning oor die hele aarde. Hy definieer goed en kwaad en stel die reëls as “ons wetgewer”. Hy hou ook mense aanspreeklik vir die gehoorsaamheid van hierdie wette en reëls, en word daarom “ons regter” genoem.

Die Here is ons Regter,
die Here is ons Leidsman,
die Here is ons Koning,
Hy sal ons red.
(Jesaja 33:22)

Baie lande het ‘n politieke stelsel waar ‘n parlement of kongres wette maak en amptenare delegeer met die gesag om daardie wette toe te pas deur burgers wat die regulasies verontagsaam te oordeel en te straf. Hierdie stelsel is om ‘n magsbalans te handhaaf, aangesien die geskiedenis getoon het dat daar ‘n hoë risiko van magsmisbruik is as een persoon alle gesag het. Maar met God is dit anders. Hy is die uiteindelike Heerser wat alle gesag op aarde en in die hemel het. Hy is absoluut regverdig en sal nooit Sy mag misbruik nie. Hy definieer die wette en oordeel mense volgens hierdie wette; Hy is beide wetgewer en regter.

God sal die wêreld in geregtigheid oordeel

Vandat sonde ons wêreld binnegekom het, was daar soveel ongeregtigheid. Mense leef in rebellie teen God, hulle trek voordeel uit ander, hulle pleeg misdade en maak die wêreld ‘n wrede en gevaarlike plek. Maar God sal nie toelaat dat dit vir ewig voortduur nie. Soms gryp Hy hier en nou in. Die Bybel beskryf baie voorbeelde. Toe die Israeliete deur die Egiptenare onderdruk en verslaaf is, het hulle tot God om hulp geroep en Hy het hulle gered. Toe hulle deur ander lande aangeval is, het Hy hulle die oorwinning gegee.

Maar dikwels gryp die Here God nie in nie. Baie gelowiges worstel met hierdie feit, beide deesdae en in antieke tye. Verskeie psalms verwoord hierdie probleem: daar is soveel onreg en geweld op aarde, hoekom bring God nie ‘n einde daaraan nie? Maar die algemene toon is een van hoop en getroue verwagting: die Here sal kom om die aarde in geregtigheid te oordeel (Psalm 96:13). Ons weet nie wanneer Hy sal ingryp nie, maar Hy het alles onder beheer.

God sal elke enkele mens oordeel

Wanneer mense sterf, is hul lewe nie verby nie. Daar is ‘n lewe na die dood, en God se regverdige oordeel sal besluit of dit ‘n vreugdevolle lewe in Sy teenwoordigheid is, of ‘n verskriklike lewe buite Sy teenwoordigheid (Hebreërs 9:27, Johannes 5:28-29). Die apostel Johannes beskryf ‘n visioen wat die Here hom gewys het oor God se finale oordeel oor die mensdom.

Toe het ek ‘n groot wit troon gesien en die Een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor Hom padgegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook ‘n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi.

(Openbaring 20:11-15)

God sal elke daad in die oordeel bring, hetsy goed of sleg. Hy weet presies wat elke enkele mens gedoen het. Hy ken hulle harte. Daarom kan Hy hulle regverdig oordeel. Die uitkoms van hierdie oordeel is verskriklik. Want God se uitspraak is: “daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie,” (Romeine 3:10). Alle mense het gesondig. Almal het God se wette verontagsaam. Niemand kan aan God se standaarde van geregtigheid voldoen nie. Almal het die ewige dood verdien. Die enigste manier van ontsnapping is as jou naam in die boek van die lewe te vind is. Wat beteken dit?

Gelowiges sal nie veroordeel word nie

As jy in Jesus Christus glo, het Hy vir al jou sondes betaal – verlede, hede en toekoms. Hy is namens jou ter dood veroordeel. Daarom sê Jesus: “Dit verseker Ek julle: “Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan.” (Johannes 5:24). Daardie uitspraak is reeds uitgevoer. “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.”, sê die apostel Paulus (Romeine 8:1). Niemand kan jou voor God aankla vir enigiets wat jy verkeerd gedoen het nie, aangesien God self jou geregverdig het. Jy hoef nie meer bang te wees vir God se komende oordeel nie. Jou naam is in die boek van die lewe geskryf. Hierdie verlossing is ‘n gratis geskenk. Dit is nie ‘n prys of beloning vir jou eie pogings of geregtigheid nie, aangesien niemand op sy eie aan God se standaarde kan voldoen nie.

Gelowiges sal beloon word vir hulle goeie dade

Alhoewel gelowiges nie veroordeel sal word nie, sal hulle “voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.” (2 Korintiërs 5:10). As ons geen goeie werk gedoen het nie, sal ons steeds gered word, maar soos deur vuur (1 Korintiërs 3:10-15). As ons werke die toets kan deurstaan, sal ons ‘n onverganklike beloning ontvang.

God beoordeel ons werke regverdig. Nie almal het dieselfde vermoëns nie. Sommige mense het sekere talente gekry, en God wil hê hulle moet dit gebruik. Ander het baie materiële hulpbronne wat hulle kan gebruik om behoeftiges te help. Nog ‘n ander kan chronies siek wees en daarom nie baie “goeie werke” kan doen nie. God weet dit. Hy gee immers self aan elke mens verantwoordelikhede “na sy vermoë”. Die Here oordeel ons dus nie net volgens die finale uitkoms van ons lewens nie, maar deur ons gesindheid en inspanning. Dit word duidelik gemaak in ‘n gelykenis wat Jesus oor hierdie onderwerp vertel. Jy kan dit lees in Matteus 25:14-30.

God dissiplineer Sy kinders

Hebreërs 12:7 vestig ons aandag daarop dat gelowiges gedurende hulle aardse lewens beproewinge ondervind omdat die Here hulle dissiplineer. Hy is soos ‘n liefdevolle pa wat die beste vir Sy kinders wil hê, en daarom dissiplineer hulle vir hulle beswil. Vir die oomblik is dit onaangenaam. Maar later lewer dit “die vreedsame vrug van geregtigheid”, sê die Bybel vir ons. So, God straf ons nie uit wreedheid nie, maar uit liefde. Hy wil ons teregwys en ons meer heilig maak. Daarom sluit Hy nie sy oë vir ons sondes nie, maar dissiplineer ons wanneer dit ook al nodig is.

In 2 Samuel 12 lees ons ‘n verhaal waar Dawid in sonde geval het en God se oordeel oor sy foute in die gesig gestaar het – nie ewige veroordeling nie, maar tydelike straf. Toe hy moord en egbreuk gepleeg het, het die profeet Natan hom met sy gedrag gekonfronteer. Dawid het berou gehad en is vergewe, maar vir die res van sy lewe het hy die gevolge van sy dwaling in die gesig gestaar, “deur hierdie daad jy die vyande van die Here aanleiding gegee het om Hom te laster,” het Natan vir hom gesê (2 Samuel 12:13-14). So, God kan steeds geregtigheid voltrek deur tydelike strawwe.

Slot

God se oordeel is regverdig en Hy het die finale woord. As ons in Jesus Christus as ons Verlosser glo, hoef ons nie meer bang te wees vir God se oordeel nie. Ons kan selfs uitsien na die oomblik waar Hy vir ons ewige belonings sal gee. As ons Hom egter verwerp, sal ons self die straf op ons sonde moet dra en die ewigheid in ‘n aaklige plek genaamd hel moet deurbring. Maak seker dat jy Jesus se aanbod van vergifnis aanvaar!

Deel plasing