Bybelwoord.net

Teologie

Do we have free will?

Het ons ‘n vrye wil?

God het man en vrou geskep in Genesis 1 en aan hulle ‘n bevel gegee om gehoorsaam te wees (Genesis 2:17). Ons sien egter dat Adam en Eva ongehoorsaam aan God was (Genesis 3:6). In hierdie opsig was Adam en Eva verseker...