Seuns en dogters van God

“Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” Johannes 1:12

Die familie waarin jy gebore en grootgeword het, bepaal vir die grootste deel jou identiteit. Wie jou ouers is, jou broers en susters, die manier waarop jy groot gemaak is, of jou familie ryk of arm was, watter opvoeding jy ontvang het, al daardie dinge beïnvloed jou individualiteit grootliks.

Die wat Jesus volg, word kinders van God. Jy het die eer om God jou ‘Abba’ of ‘Vader’ te noem, of selfs Pappa (Gal. 4:6). En Jesus is nou jou ouer broer (Rom. 8:29). Jy het deel geword van ‘n enorme familie met miljoene broers en susters regoor die wêreld.

As kind van God is daar vir jou ‘n erfenis bewaar: die ewige lewe saam met Christus. Die Heilige Gees is die waarborg vir daardie erfenis – ’n soort deposito of afbetaling. Dit is die seël wat bewys dat jy aan Jesus behoort. Volgelinge van Christus is ryk kinders: ‘n erfenis wag vir hulle mooier as wat enigiemand sou kon dink (1 Korintiërs 2:9).

Hoe word jy geraak deur die gedagte dat Jesus jou Broer is en dat Sy volgelinge oor die hele wêreld jou broers en susters is?

Deel plasing