Bybelwoord.net

Om die waarheid te spreek is soms moeilik

“Het ek dan nou julle vyand geword deurdat ek die waarheid aan julle voorhou?” (Galasiërs 4:16) Die Bybel sê vir ons dat ons die waarheid moet praat, maar dit is...

Nuuste artikel

Wees ‘n getuie deur goed te doen

“Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, ‘n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat.” (1 Petrus 2:15) Ons moet altyd bereid wees om ‘n verdediging te rig teen almal...

la paz

10 Bybelse aanhalings oor vrede

Die Bybel het baie te sê oor vrede, en waar ware vrede gevind kan word. Hierdie artikel het tien Bybelaanhalings oor hierdie onderwerp versamel. 1. Numeri 6: 24-26 Die Israelitiese priesters is aangestel om die volk in...