Hoe word ons kinders van God?

“Maar aan almal wat Hom aangeneem het, die wie in Sy Naam gegelo het, het Hy die reg gegee om kinders van God te word, wat gebore is nie uit die bloed of uit die wil van...

Nuuste artikel

reward

Beloon God my werk vir Hom?

“God is nie onregverdig nie: Hy sal julle werk nie vergeet nie en ook nie die liefde wat julle vir sy Naam betoon het deurdat julle julle medegelowiges gedien het en nog dien nie.” Hebreërs 6:10 Bediening Is...

Kom God Altyd Sy Beloftes Na?

Ja, God kom altyd Sy beloftes na. Die heel eerste belofte wat God aan die mensdom gemaak het, kan gevind word in Genesis 3:15: “Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar...