Geloofsverklaring

Ons geloofsverklaring stem ooreen met dié van GlobalRize.

Ons glo in:

  • Die Woord van God soos oorspronklik deur God gegee, Goddelik geïnspireer, onfeilbaar, heeltemal betroubaar; en die hoogste gesag in alle sake van geloof en gedrag.
  • Een God, ewig bestaand in die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees.
  • Ons Here Jesus Christus, God gemanifesteer in die vlees, Sy maagdelike geboorte, Sy sondelose menselewe, Sy wonderwerke, Sy plaasvervangende en dood, Sy liggaamlike opstanding, Sy hemelvaart, Sy Middelaarswerk en Sy persoonlike wederkoms in krag en heerlikheid.
  • Die redding van die verlore en sondige mens deur die gestorte bloed van die Here Jesus Christus deur geloof sonder werke, en wedergeboorte deur die Heilige Gees.
  • Die Heilige Gees deur wie se inwoning die gelowige in staat gestel word om ‘n heilige lewe te lei, om vir die Here Jesus Christus te getuig en te werk.
  • Die eenheid van die Gees van alle ware gelowiges, die Kerk, die Liggaam van Christus.
  • Die opstanding van beide die wat gered is en die verlorenes; hulle wat gered is tot die opstanding van die lewe, hulle wat verlore is vir die opstanding van die verdoemenis.