Om in die waarheid gevestig te wees

Is Gods love unconditional?

Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is.” (2 Petrus 1:12)

Die apostel Petrus skryf aan Christene wat al baie uit sy vorige brief weet, en wat ook onderrig van ander ontvang het. Die doel van sy brief is nie net om nuwe dinge te verduidelik nie, maar ook om hulle te herinner aan belangrike temas wat hulle reeds ken.

Die apostel Paulus het dieselfde gedoen in sy briewe:
Verder, my broers, wees bly in die Here! Om dieselfde dinge aan julle te skrywe, is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. “ (Filippense 3: 1)

Tog is ek in my brief plek-plek nogal uitgesproke. Dit was maar om julle aan die een en ander te herinner. “ (Romeine 15:15)

Sommige dinge is net te belangrik om te vergeet. Peter wil hê dat sy geadresseerdes “ook ná my heengaan altyd hierdie dinge sal onthou.” (2 Petrus 1:15). Dit is nodig om valse oortuigings of misleidende leerstellings te onderskei wat nie met die Evangelie ooreenstem nie.

As ons ‘gevestig wil wees in die waarheid’, moet ons die Bybel lees en herlees. Ons moet dit deeglik bestudeer. En as ons nuwe leerstellings of nuwe interpretasies van sekere leerstellings hoor, moet ons die Skrif ondersoek om te sien of hierdie dinge korrek is. Dit beskerm ons daarteen om van die woord en die waarheid af te dwaal.

Het u ‘n deeglike kennis van sleuteltemas van die Christelike geloof?

Deel plasing