Om die waarheid te spreek is soms moeilik

Is Gods love unconditional?

Het ek dan nou julle vyand geword deurdat ek die waarheid aan julle voorhou?” (Galasiërs 4:16)

Die Bybel sê vir ons dat ons die waarheid moet praat, maar dit is nie altyd maklik nie. Ander waardeer ons eerlikheid miskien nie altyd nie. As ons die waarheid vertel, kan dit ons reputasie, ons vriendskappe of ons loopbaan benadeel.

Die apostel Paulus was in so ’n situasie. Paulus het gesien hoe sommige gelowiges in Korinthe deur valse leraars mislei word, en vertel hulle die duidelike waarheid oor hulle teologiese foute. Hy het geweet dat hulle deur sy woorde bedroef sou wees. Maar hulle ewige welstand was op die spel, en daarom het Paulus harde woorde gebruik om hul valse en misleidende leerstellings reg te stel. Die gevolg was dat daardie mense inderdaad tot bekering gekom het, wat vir hulle sowel as vir Paulus ‘n groot vreugde was: “Nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie,” (2 Korintiërs 7: 9)

Dit is verstandig om op te let as ander die waarheid met ons praat, al is dit vir ons pynlik om te hoor. Wie op ‘n teregwysing ag slaan, sal lewe en ‘n tuiste vind tussen mense wat wysheid het.”, staan daar in Spreuke 15:31.

Was jy onlangs in ‘n sitsuasie waar dit moeilik was om die waarheid te praat? Het jy dit in elk geval gedoen?

Deel plasing