‘n Nuwe skepping

“Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.” 2 Korintiërs 5:17

Wie in Christus glo, word ‘n nuwe skepping. ‘n Verandering vind plaas in ons denke en optrede. Dit is “deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee.” (Titus 3:5).

Die oriëntasie van ons lewens verander: ons leef nie meer vir onsself nie, maar na Hom wat ter wille van ons gesterf en opgewek is (2 Korintiërs 5:15). ’n Volgeling van Jesus dra sy/haar liggaam aan Christus op as ’n lewende offer (Romeine 12:1).

Wat beteken dit? Om aan Christus te behoort het praktiese gevolge vir die manier waarop ons leef. In Romeine 12:9-21 kan ons veelvuldige instruksies vind vir ‘n lewe wat vir God welgevallig is. Om jou vyand lief te hê is een van hulle. Om jou vlees met sy hartstogte en begeertes te kruisig is nog ‘n ander (Gal. 5:24). Christus het nou die volle sê in jou lewe, selfs oor seks.

Wie aan Christus behoort, moet leer hoe om die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God te onderskei (Romeine 12:2). Die presiese betekenis vir jou persoonlik sal ‘n soektog wees. Jou nuwe identiteit sal in alles wat jy dink en doen vra: Wat wil U van my hê, Here Jesus?

Hoe belangrik is die wil van Christus vir jou lewe op hierdie oomblik?

Deel plasing