Moet ‘n gelowige persoon van ‘n ongelowige skei?

Test Alida

Die Woord leer ons dat egskeiding slegs toegelaat word vir twee redes:

  1. as gevolg van owerspel en,
  2. wanneer ‘n ongelowige eggenoot die huwelik los of verlaat.

1 Korintiërs 7:12-16

Die hoof teksgedeelte in die Woord wat die huwelik aanspreek tussen ‘n gelowige en ongelowige is 1 Korintiërs 7:12-16: “Vir die ander sê ek-ek, nie die Here nie: As ‘n gelowige man met ‘n ongelowige vrou getroud is en sy gewillig is om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie.  En as ‘n vrou met ‘n ongelowige man getroud is en hy gewillig is om by haar te bly, moet sy nie van die man skei nie.  Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man.  Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God. As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei.  In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. God het julle geroep om in vrede te lewe.  Jy vrou, weet immers nie of jy jou man sal red nie. Of jy, man, hoe weet jy of jy jou vrou sal red?” (AFR83).

Wat kan ons hieruit verstaan?

In 1 Korintiërs 7 spreek Paulus verskeie kwessies aan oor die huwelik, om enkellopend te wees, egskeiding en om weer te trou.  In verse 12-16 spreek hy die vraag aan oor die huwelik tussen ‘n gelowige en ongelowige.  Paulus se siening word gegee in verse 12-13: dat ‘n gelowige in die huwelik nie ‘n ongelowige moet skei nie. Net ‘n opmerking oor die begin van vers 12: “Vir die ander sê ek (ek, nie die Here nie)”-dit verwys heel waarskynlik na die feit dat Jesus nie die kwessie in Sy bediening aangespreek het nie, daarom is dit Paulus wat eerder praat as om Jesus se leer te herhaal.  Alhoewel sy woorde dieselfde outoriteit as die Woord het en daarom dieslefde outoriteit as Jesus self, aangesien hy ‘n apostel is (vgl 2 Petrus 3:15-16).

In vers 15, spreek Paulus dan die vraag aan oor wat moet gebeur as die ongelowige in die huwelik wil skei.  In hierdie geval word die egskeiding toegelaat en die gelowige kan weer trou as hy/sy graag dit begeer (vers 15).

Paulus se rede vir ‘n gelowige om nie ‘n ongelowige te skei nie is vermoedelik gebaseer op Jesus se eie leer dat twee een word in ‘n huwelik en daarom nie moet skei nie (Matteus 19:5-6). Bykomend, weet die gelowige in so ‘n huwelik nie wat gaan gebeur nie: miskien sal sy/haar ongelowige huweliksmaat mettertyd ‘n gelowige word (vers 16).

Deel plasing

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email