Mag christene alkohol drink?

Mag christene alkohol drink?

Het Jesus drank by die bruilof in Kana gemaak (Joh. 2:1-11)?
Indien Ja, watter gevolge het dit nou vir ons?

In die wêreld vandag gebruik baie mense net drank en ander vorme van alkohol vir een ding: om dronk te raak. En die Bybel sê dat dronkenskap ‘n sonde is: ‘Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul’ (Ef. 5:18).

Troue in Kana

Daarom, as ons kyk na die verhaal van die bruilof in Kana waar Jesus water in wyn verander het (Johannes 2: 1-11), wonder baie mense: “sê Jesus dan dat dit goed is om dronk te word?” Die antwoord is ‘n klinkende “NEE.” Die Bybel sê duidelik dat dronkenskap sonde is (Spr. 20: 1, Ef. 5:18). As dit die geval is, waarom maak Jesus dan alkohol? Is dit dan nie ‘n sonde om te drink nie?

Laaste maaltyd

In die Bybel sien ons dat Jesus en sy dissipels tydens die laaste maaltyd wyn drink (Matt 26: 27-29, sien ook Johannes 19: 29-30) en die apostel Paulus beveel aan dat Timoteus om gesondheidsredes ‘n bietjie wyn drink (1 Tim. 05:23). Die Bybel veroordeel nie die drink van alkohol nie, dit veroordeel wel die drink van enige hoeveelheid alkohol wat tot dronkenskap lei. Daarom is dit volgens die Bybel aanvaarbaar om wyn, bier of ander alkoholiese drankies te drink, solank dit in klein hoeveelhede is, sodat u nie dronk word nie.

Jesus het die drink van wyn goedgekeur

Omdat die Bybel dit goedkeur om alkohol te drink, behoort dit nie vir ons ‘n probleem te wees om te glo dat Jesus water in wyn verander het nie. Sommige mense beweer dat Jesus slegs ongegeurde druiwesap gemaak het wat nie soos die alkoholiese wyn van vandag is nie. Daar is egter geen betroubare bewyse om die standpunt te staaf nie. Daarom is dit veilig om te aanvaar dat die wyn wat Jesus by Kana gemaak het, alkoholies was, soos wyn vandag, en dat Jesus wyn en ander drank gedrink het, maar nie tot dronkenskap nie.

Deel plasing