Home » God

Kom God Altyd Sy Beloftes Na?

Ja, God kom altyd Sy beloftes na. Die heel eerste belofte wat God aan die mensdom gemaak het, kan gevind word in Genesis 3:15: Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.” God het dit vir Satan gesê, en die nageslag van die vrou verwys na Jesus Christus, wat gekom het om die werke van die duiwel te vernietig (1 Johannes 3:8). Hierdie belofte het waar geword! Jesus het Satan verslaan toe hy aan die kruis gesterf het (Hebreërs 2:14).

Beloftes aan Abraham

God het ook beloftes aan Abraham gegee (Genesis 12:2-3). Hy het belowe dat Abraham die vader van ‘n groot nasie sou word. Maar in daardie tyd was Abraham reeds 75 jaar oud en het nog geen kinders gehad nie. Hy moes nog 25 jaar wag totdat die beloofde baba kom, toe hy 100 jaar oud was en sy vrou Sara 90. Die boek Hebreërs verduidelik dat Sara ‘n baba kon hê as gevolg van haar geloof in ‘n getroue God: “Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om ‘n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het.” (Hebreërs 11:11). Hierdie voorbeeld wys dat God soms besluit om te wag om Sy belofte na te kom, maar Hy vergeet dit nooit nie.

Beloftes aan die volk Israel

God het die volk Israel belowe dat Hy hulle in die Beloofde Land sou bring. Die belofte is eers aan Abraham gemaak (Genesis 15:18-21) en later aan Isak en Jakob herhaal (Genesis 28:13). God was getrou aan Sy belofte, want jare later het Hy die nageslag van Abraham, Isak en Jakob van die Egiptenare verlos en hulle na die Beloofde Land gelei (Deuteronomium 1:8).

Daar is baie verse in die Psalms en ander Bybelboeke wat getuig van God se getrouheid (Psalm 98:3, 108:4, 145:13 en vele ander). Byvoorbeeld, Psalm 108:4: “Onder die volke wil ek U loof, Here, onder die nasies u lof besing.

Beloftes vir vandag

God het beloftes vir die mense van vandag ook. Hy belowe dat elke mens wat in Jesus glo, uit die hel gered sal word: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” (Johannes 3:16). Dit is ‘n wonderlike belofte en ons kan God ten volle vertrou dat Hy hierdie belofte sal nakom! Hierdie bekende vers in Johannes wys ook vir ons hoe ons op God se belofte moet reageer: ons moet glo, ons vertroue in God se beloftes stel.

Waarsku teen ongeloof

In die boek Hebreërs word ‘n waarskuwing teen ongeloof uitgereik (Hebreërs 3:7,8). ’n Hele geslag Israeliete kon nie die Beloofde Land binnegaan nie, want hulle het God nie vertrou om dit aan hulle te gee nie. Hulle moes in die woestyn ronddwaal totdat hulle gesterf het en die Land aan hulle kinders gegee is (Hebreërs 3:16-19). God beloof ewige rus in Jesus Christus; laat ons in geloof reageer en ons vertroue op Hom stel (Hebreërs 3:14)!

Deel plasing