Jesus werk deur die Heilige Gees

Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul.” (Handelinge 2:43)

Toe Jesus deur Israel reis en oor God se komende Koninkryk gepreek het, het Sy boodskap gepaard gegaan met wonderwerke. Hy het siek mense genees, duiwels uitgedryf, ‘n storm stilgemaak, duisende mense met net vyf brode en twee visse gevoed, en selfs mense uit die dood opgewek … Al hierdie wonderwerke het Jesus se goddelike krag getoon, en hulle het ‘n blik gegee op hoe God se koninkryk lyk.

Net so is daar deur die apostels baie wonders en tekens gedoen. Jesus se krag het nie ‘verdwyn’ na sy hemelvaart. Deur die Heilige Gees na die apostels te stuur, het Hy hulle die krag gegee om te preek en ook wonderwerke te doen. Op hierdie manier het God gewys dat Sy Gees deur gelowiges werk. Sy Koninkryk breek al hoe meer deur. Die kerk is ‘n tempel van die Heilige Gees (sien 1 Petrus 2:5), en dit is duidelik gemaak deur die wonders en tekens wat deur die apostels gedoen is. Jesus is nie meer liggaamlik op die aarde aanwesig nie, maar Hy is steeds teenwoordig in gelowiges en werk deur gelowiges heen. Soos Hy belowe het: “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Matteus 28:20)

Het jy al ervaar dat Jesus deur jou werk?

Deel plasing