Is owerspel ‘n onvergeeflike sonde?

Is adultery unforgivable?

Daar is net een onvergeeflike sonde en dit is om jou hart te verhard teen die evangelie en om Jesus te verwerp as Saligmaker.

Owerspel is ‘n verskriklike sonde

Owerspel is ‘n aaklige sonde en daar is selfs ‘n gedeelte in die Bybel wat voorstel dat dit ‘n onvergeeflike sonde is: “Die wysheid sal jou weghou van die slegte vrou af, die vrou met die verleidelike praatjies, wat haar eie man verlaat en die verbond van haar God vergeet het.

Haar huis lei ‘n mens na die dood toe, haar spore bring jou by die dooies uit.  Mense wat na haar toe gaan, kom nie een terug nie; hulle kom nie weer op die paaie van die lewe nie.” Spreuke 2:16-19.

Hier word gesê dat geen persoon wat owerspel pleeg weer kom “op die paaie van die lewe nie”. Ons kan maklik verstaan dat dit nie absoluut bedoel is nie. Die spreuke in hierdie hoofstuk is deur Salomo versamel (sien Spreuke 1: 1). Hy het baie goed geweet dat nie alle mense wat owerspel pleeg sonder uitsondering na die dood toe gelei word nie, want hy was die seun van ‘n huwelik wat begin het as ‘n owerspel-verhouding. Sy vader, Dawid, het owerspel gepleeg met Batseba (sien 2 Samuel 11), wat later Salomo se ma geword het.

 

Dawid het diep berou van sy egbreuk

Ons weet dat Dawid diep bekeer het van sy owerspel (en die moord waartoe dit hom gelei het). Hy het sy skuld openlik erken en vergifnis van die Here gevra. Dit is nie vir ‘n koning ‘n maklike ding om te doen nie! Maar nadat hy van sy sonde bekeer het, het hy Psalm 51:4 geskryf: ” Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde!”. Ons weet dat God nooit weier om vergifnis te gee aan diegene wat hulle bekeer van hulle sondes en na Hom toe draai nie. Die res van Dawid se lewe bevestig dit. Hy het weer God gedien.

 Hoekom is hierdie gedeelte dan nog in die Bybel? Dit is belangrik dat ons die aard van Spreuke verstaan. Dit is wat ons ‘n “wysheidsboek” noem. Dit beteken dat dit God se wysheid bevat oor hoe om ons lewens te lei. Hierdie wysheid word in algemene reëls gestel. Dit beteken nie dat daar ooit uitsonderings op hierdie reëls is nie. Ons sien baie voorbeelde hiervan in Spreuke. In die volgende hoofstuk lees ons byvoorbeeld: “Wyse mense verkry eer,maar dwase kom al hoe meer in die skande.” (Spreuke 3:35). Ja, dit is waar as ‘n algemene reël, maar ons ken almal voorbeelde van wyse mense wat beskaamd was en dwase wat eer gekry het wat dit nie verdien het nie.

Die pad na die dood

So is dit met diegene wat in owerspel lewe. Dit is ‘n baie gevaarlike ding! Jy is op pad na die dood! Dit is byna onmoontlik om terug te kom! Neem dus die waarskuwing uit Spreuke ernstig. Leef ‘n heilige lewe en moenie toelaat dat sonde jou weg van God af lei nie.

Sonde lei tot die dood. Die Bybel is duidelik daaroor: “Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie”(1 Korintiërs 6: 9-10).

Loof en prys God

Maar loof God! Toe Paulus hierdie brief geskryf het, het hy nie met hierdie woord geëindig nie. Wat ons ookal gedoen het, daar is altyd ‘n pad terug na die Here. Paulus gaan voort met die volgende vers as belofte vir almal wat in Jesus as sy/haar verlosser glo: “En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God.”(1 Korintiërs 6:11).

 

  

 

 

  

Deel plasing