Bybelwoord.net
Is dit reg om geen godsdiens te hê nie?

Is dit reg om geen godsdiens te hê nie?

Godsdiens sonder om God te ken is waardeloos

Hierdie vraag kan beide met ‘n ja en ‘n nee beantwoord word. Dit is moontlik om baie godsdienstig te wees en tog nie werklik God te ken nie. As dit die geval is, is daar geen waarde om godsdienstig te wees nie. As jy na die Fariseërs kyk, sien jy mense wat godsdiens gehad het, maar Jesus nie geken het nie. Hulle was baie streng oor die wet en het dit getrou nagekom, maar hulle het nie op Jesus vertrou vir hulle redding nie (Matteus 23:13, 25).

Hulle het nie God se hart verstaan ​​nie, maar hulle was hard van hart (Markus 3: 1-6). So in die sin kan jy sê dat ‘n mens sonder godsdiens kan klaarkom omdat dit jou hart onveranderd sal laat. As godsdiens selfgemaakte godsdiens is, sal dit jou nie help nie (Kolossense 2:23). Maar as die feit dat jy geen godsdiens het beteken dat jy nie in God glo en lief is vir Hom of Sy wil wil doen en hom volg nie, dan is dit nie goed nie.

Jesus as die middelpunt van jou geloof

Die Bybel vertel ons dat God ons Skepper is (Genesis 1: 27) en Hy wil hê dat ons Hom moet ken en Hom moet aanbid. Daarbenewens kan ons Hom regtig ken deur Jesus Christus, omdat Hy die weg na God is – Hy is God Homself (Joh. 14: 6). Met Jesus in die middel van jou geloof is godsdiens nie dood nie, maar gee dit lewe en redding!

In 1 Korintiërs 13 gee Paulus ‘n lys van wonderlike eienskappe, soos om in tale te praat, profesie, begrip, selfs geloof. Maar sonder liefde beteken dit niks nie. Na watter soort liefde verwys hy? Paulus verwys na liefde vir God en vir ons naaste – trouens, die gebod wat Jesus vir ons gegee het:

“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand …”
En die tweede wat hiermee gelyk staan, is: “jy moet jou naaste liefhê soos jouself “(Matteus 22: 37, 39).

Jesus het ons ook die goue reël gegee:
“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Gaan deur die poort in.  Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie” (Matteus 7:12, 13)

Die hart van ware godsdiens is liefde en dit sal ook gehoorsaamheid aan Jesus en sy opdragte tot gevolg hê:
“As iemand my liefhet (Jesus), sal hy my woorde ter hart neem.” (Johannes 14:23).

Hoe lyk egte en suiwer godsdiens?

Jakobus het ‘n baie eenvoudige opmerking oor ware godsdiens wat perfek in lyn is met wat Jesus geleer het:
“Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld” (Jakobus 1:27).

Kortliks opgesom: selfgemaakte godsdiens is waardeloos. Ware godsdiens beteken om God lief te hê en gehoorsaam aan Hom te wees.

Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser (1971) het 'n oproep van die Here ervaar om as sendeling te werk terwyl hy in die kleuterskool was. Hy verwerf sy Meestersgraad in ‘Divinity,’ Th.M. in Missiologie, en M.A. graad in kulturele antropologie sowel as 'n Ph.D. graad in teologie. In 2000 word hy saam met sy vrou, Esther, as kerkplantende sendeling deur OMF uitgestuur na Thailand. In 2015 keer hy terug na Nederland waar hy GlobalRize gestig het. By GlobalRize is hy direkteur van evangelisasie.

Volg ons

Nuuste artikel