Hoekom beantwoord God soms nie ons gebede nie?

Why does God not always answers prayer?

Die eerste belangrike ding wat ons moet vasstel, is dat God wel vir ons omgee.
Hoe weet ons dit? Terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf (Romeine 5:8). God het die Een wat die kosbaarste vir Hom was, vir ons gegee, terwyl ons dit nie verdien het nie. Dit bewys meer as alles dat Hy ons liefhet.

‘n Gebed sonder antwoord

Waarom antwoord Hy dan nie al ons gebede nie? Kom ons kyk na ‘n gebed wat God nie geantwoord het nie. Jesus wou nie aan die kruis gesterf het nie. Hy het gebid:

“Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg…” en dan het Hy voortgegaan: “Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied.” (Lukas 22:42, AFR 83).

Alhoewel Jesus nie aan die kruis wou sterf nie, het Hy dit gedoen omdat dit God se wil vir Hom was om vir ons sondes te sterf. Jesus se gebed vir die ‘beker’ wat verby moes gaan, is nie beantwoord nie.

God se wil en onbeantwoorde gebed hou dus verwant met mekaar.

Antwoorde op ons gebede

Sommige Christene glo dat God 3 antwoorde op gebed het – ‘ja’, ‘nee’ en ‘wag / nog nie nou nie’. Die ‘nee’ is egter ​steeds moeilik om te aanvaar. Waarom het my liewe vriendin, wat die evangelie met my gedeel het, dood gegaan van kanker wat van haar bors na haar lewer, longe en uiteindelik na haar brein versprei het? Dit terwyl ek en ‘n hele klomp ander ons harte vir haar uit gebid het? Ek moet wel erken, ten spyte van haar beproewing was sy ‘n inspirasie en seën vir talle mense. Die onbeantwoorde gebed vir haar genesing het dus daartoe gelei dat sy baie lewens aangeraak het. Ons bid altyd teen teëspoed (moeilike tye en lyding), maar wanneer ons gebede nie beantwoord word nie, vind ons dat al die moeilike tye wat ons deurgemaak het ons versterk het, en ons beter mense gemaak het om die lyding van ander te verstaan.

“In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig” (2 Korintiërs 1:4, AFR 83).

God laat alles ten goede meewerk

Romeine 8:28 (AFR 83) sê: “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.”

Hierdie vers leer ons dat God in en deur ons lewens net die beste vir ons wil hê. Ons moet egter onthou dat wat ons dink die beste is en wat God dink die beste is, wel van mekaar verskil! Ons moet dus vertrou dat wanneer God ons gebede beantwoord of selfs nie beantwoord nie, dat Sy “ja” of “nee” die beste ding vir ons is.

Deel plasing