Home » Christian basics » Verlossing » Hoe word sondaars gered?

Hoe word sondaars gered?

Hoe kry sondaars God se gawe van ewige verlossing?

Die proses van verlossing

Die Bybel sê: “want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.  Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: “Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.” Romeine 10: 13-15.  Hierdie gedeelte toon duidelik die stappe in die proses van verlossing. Eerstens word iemand uitgestuur met die evangelie. Tweedens word die evangelie verkondig. Derdens word die evangelie gehoor. Die evangelie word geglo. Laastens roep mense  tot Christus om verlossing.

Kom ons kyk na die evangelie

Die evangelie is sentraal. So, wat is die evangelie? Weereens, draai ons na die Bybel. Die apostel Paulus het in ‘n ander brief gesê: “Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur dié evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf”, 1 Korintiërs 15: 1-5.  Hierdie gedeelte leer ons ‘n paar belangrike dinge oor die evangelie. Die evangelie gaan oor Christus. Christus het gesterwe vir ons sondes. Christus het die dood oorwin. En dit alles was God se plan. Dit is die kern van die evangelie.

Die proses wat jou gedagtes vernuwe

Paulus sê ons moet die evangelie glo om daardeur gered te word. Wat beteken dit om die evangelie te glo? Dit beteken nie net dat ons glo dat Jesus bestaan ​​het nie, gesterf het en weer opgestaan ​​het. Selfs die duiwel glo feite oor God, maar dit red hom nie (sien Jakobus 2:19). Daarom is daar meer nodig as net gelowige feite.  Petrus het dit so gesê toe hy die evangelie aan ongelowiges in die tempel verkondig: “Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer.  Dan sal God julle sondes uitwis”, Handelinge 3:19.

Om berou te hê, is ‘n verandering van verstand. Jy kry nuwe gedagtes oor God. Jy besef dat Hy die Skepper is wat jy moet aanbid en gehoorsaam. Jy kry nuwe gedagtes oor jouself. Jy besef dat jy teen God gesondig het en dat jou sondes jou die ewige straf in die hel verdien het. Jy kry nuwe gedagtes oor Christus. Jy besef dat Sy dood aan die kruis die enigste hoop is vir sondaars om die ewige lewe te bekom.

Kom tot inkeer en fokus op Christus

As gevolg van hierdie gedagtegang is daar ook ‘n verandering in rigting. ‘Kom tot inkeer’ in hierdie vers beteken om van sonde weg te draai en na God te draai. Sondaars draai na God en werp hulself op Hom omdat hulle weet dat Christus se kruisdood hulle enigste hoop is op vergifnis van sondes. Die opstanding van Christus is hul enigste hoop op die ewige lewe op die nuwe aarde wat die Here vir al sy kinders voorberei. Dit is die vyfde stap in die proses. ‘Roep na Christus’ is nie net ‘n gebed vir redding nie. Dit is ‘n totale oorgawe aan Christus, ‘n totale vertroue in Christus, gebaseer op ‘n begrip van die Evangelie.

Vroeër in Romeine 10 het Paulus geskryf: “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word” (Romeine 10:9). Hier sien ons die herhaling: ‘n oortuiging oor die waarheid van die evangelie, gekombineer met ‘n nuwe rigting van die lewe waarin Christus Here is en ons vertrou Hom en is aan Hom gehoorsaam.

Om op te som:

Wat moet iemand doen om God se gawe van ewige verlossing te bekom? Eerstens moet hy seker maak dat hy die evangelie hoor. Tweedens moet hy glo dat die evangelie waar is. Derdens moet hy sy lewe aan Christus oorgee wat sy Here en Verlosser sal wees.

Deel plasing