Hoe woon God by mense?

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het Sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.” (Johannes 1:14)

Om beter te begryp wat dit beteken dat God by mense woon, moet ons Jesus se verhouding tot die tuin van Eden, die tabernakel en die tempel eers verduidelik. Daarom moet ons eers na die boek Genesis gaan.

Toe God die hemel en die aarde geskep het, het Hy ‘n spesiale plek voorberei om by die mensdom te woon, Sy mees gekoesterde skepping. Hierdie plek staan bekend as die tuin van Eden (Genesis 2:8). Die teenwoordigheid van God, in die volheid van sy eienskappe, het op ‘n besondere wyse daar gewoon. Die heerlikheid van God was in hierdie tuin. Boonop het die tuin die volmaakte gemeenskap tussen God en die mens geopenbaar. Daarom, toe Adam en Eva gesondig het, is hulle uit die tuin van Eden verdryf, geskei van die teenwoordigheid van God, van die heerlikheid van God. Maar God het met hulle gepraat en hulle belowe dat, deur ‘n afstammeling van die vrou, die mensdom se gemeenskap met Hom herstel sou word en weer Sy teenwoordigheid, Sy heerlikheid sou geniet (Genesis 3:15).

Terwyl Genesis 3:15 nog nie vervul is nie, het God Sy begeerte getoon om nader aan Sy volk te kom en gemeenskap te handhaaf deur die tabernakel (Eksodus 33:7-10) en later die tempel in Jerusalem (2 Samuel 7:1-13; 1 en Konings 5:1-5; 6:1). Dit was die plekke waar God op ‘n spesiale manier gewoon het en waar Hy Sy heerlikheid en Sy teenwoordigheid geopenbaar het.

Hoe God by Sy mense in die Nuwe Testament woon

Die Ou Testament eindig met die drama waarin die teenwoordigheid van God die tempel verlaat het weens die progressiewe sonde van Sy volk (Esegiël 10:4; 10:18; 11:22-23), maar met die hoop dat Hy sou terugkeer in al Sy prag. Dan begin die Nuwe Testament met “die Woord het vlees geword”. Let op dat Jesus bevestig het dat die leiers van Israel die tempel “’n besigheidsplek” en “’n rowernes” gemaak het (Johannes 2:16; Matteus 21:13). God se teenwoordigheid het nie meer in die tempel gewoon nie, so waar sou dit woon? Waar sou God by Sy volk woon?

In Christus! Wanneer die tyd van vervulling aangebreek het, sou God onder Sy mense woon deur die vleesgeworde Woord, Jesus Christus. Hy is die Immanuel, die “God met ons” (Matteus 1:23) en die uiteindelike “tempel van God” (Johannes 2:18-21). Daarom het Johannes bevestig, “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.” (Johannes 1:14).

In Christus is die heerlikheid van God ten volle geopenbaar, want in Hom woon die hele volheid van die godheid (Kolossense 2:9). Die apostel Johannes en die wat in Jesus geglo het, het Sy heerlikheid gesien, die heerlikheid van die enigste Seun van die Vader (Johannes 1:14). So in Christus het God by Sy mense kom woon, Sy “tabernakel”[1] onder hulle gemaak, en sodoende die gemeenskap met

Hoe God in ons woon

Dit is goeie nuus, maar dit het nie daar gestop nie. God se verlossingsplan gaan voort. Die werk van Christus aan die kruis (Sy dood, opstanding en hemelvaart) verander Sy mense, die kinders van God en Sy kerk, in die tempel van God. In die woorde van Paulus, wat die belangrikheid van die kerk toon, “Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?” (1 Korinthiërs 3:16).

Dit is in die kerk dat God op ‘n besondere manier woon en Sy heerlikheid geopenbaar word. Hoe? Want as gelowiges en volgelinge van Christus is ons wedergebore, word ons as kinders van God beskou en handhaaf ons gemeenskap met Hom! Dit alles is slegs beskikbaar deur Christus. Ons is die eerste vrugte van die nuwe skepping en ons het die vaste hoop dat hierdie hele wêreld verander en verlos sal word in ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde, waar alles God se spesiale woonplek sal wees en daar geen sonde meer sal wees nie. Die hele nuwe wêreld sal beter en beter wees as die Tuin van Eden. Dit sal gebeur wanneer Christus die tweede keer kom. Wat ‘n groot hoop wag op ons!

Ten slotte, as deel van God se kerk, word ons geroep om Hom in gees en waarheid te aanbid (Johannes 4:23-24). Dit wil sê, ‘n opregte aanbidding “in gees“, wat uit die wedergebore hart ontstaan. En ‘n aanbidding op God se manier wat voortspruit uit die einste “waarheid” van Sy Woord.

Wat ‘n vreugde om te weet dat in Christus ons gemeenskap met God herstel is!

[1] Die Griekse werkwoord wat in Johannes 1:14 vertaal word met “het sy woning gemaak” / “gewoon” beteken letterlik “om te woon soos in ’n tent” / “’n tabernakel hê”.

Deel plasing