Bybelwoord.net
Hoe weet ek hy of sy die regte een is vir my?

Hoe weet ek hy of sy die regte een is vir my?

Om die vraag oor wie die “regte vriendin of kêrel” of die “regte man of vrou” is, te kan hanteer, moet ons soek na die regte verhouding met God. Dit kry ons deur sy Woord te bestudeer, deur gebed, voortdurende belydenis van sonde en bekering van sonde. Ons moet vashou aan die onveranderlike beloftes van Christus, wat eers Sy koninkryk en Sy geregtigheid soek. Vind goeie christelike raad van ander volwasse christen vriende wat help dat ons emosies ons nie lei tot haastige impulsiewe besluite nie. Dan, soos ons groei in ons christelike lewenswandel, sal ons besluite gebaseer wees op wysheid van God eerder as vlugtige emosies.

Kyk na die volgende:

Aan die een kant het God iemand vir ons op die oog, omdat Hy alles beveel het wat sal gebeur. Maar enigiemand wat na ‘n spesiale bevestiging soek dat hierdie persoon die een is, sal sy of haar tyd mors. In plaas daarvan kan ons na die volgende punte kyk:

  1. Geloof

Is hy of sy ‘n Christen? Ons weet dat die Woord christene waarsku om nie met ongelyk verdeeld te wees (2 Korintiërs 6:14) met ongelowiges nie. Dit kan ons ook op die huwelik toepas.

  1. Groei

Is hierdie persoon besig om in geloof te groei of stagneer hulle? Oorweeg hulle geestelike toewyding wanneer jy jou besluit neem. Lees hulle die Woord van God? Hoe is hulle gebedslewe? Woon hulle gereeld aanbiddings- en kerkdienste by? Sien jy bewyse van die vrug van die Gees (Galasiërs 5:22-23)?

  1. Vertroue

Vertrou jy die persoon? Hoe is hulle karakter? Kyk na hulle verhouding met ander mense. Word hulle goed beskou deur almal wat hulle teëkom? Respekteer hulle ander (1 Petrus 2:17)?

  1. Liefde

Hou jy van hierdie persoon? Geniet jy dit om tyd saam met hom of haar te spandeer? Kan jy vriende wees, en nie net geliefdes nie?

  1. Verantwoordelikheid

Sal hy ‘n goeie vader vir jou kinders wees? Sal sy ‘n goeie moeder vir jou kinders wees?

  1. Ondersteuning

Vra jou ouers en jou vriende – diegene wat jou die beste ken – of hulle dink jou potensiële vriendin of kêrel reg is vir jou? Alhoewel jou vriende beslis verkeerd mag wees, kan hulle dalk insig gee in die situasie wat jyself dalk nie kan sien nie.

God lei ons deur wysheid

As al hierdie vrae positief beantwoord is, kan jy vol vertroue wees dat hierdie persoon ‘n goeie man of vrou vir jou sal wees. Dan jy kan God se seën verwag as jy met hom of haar sal trou. Jy het nie ‘n spesiale bevestiging nodig nie. God lei ons deur Christelike wysheid en nie altyd deur bonatuurlike tekens nie.

Mag God jou seën en jou help om vrede in jou verhoudings te vind.

Biblword

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 200 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 13 other languages on Facebook.