Hoe ontdek ons die werke wat God vir ons bedoel het?

good-works

Volgens die Bybel het God vooraf goeie werke vir ons voorberei. Maar hoe ontdek ons hierdie werke en hoe kan ons nou die wil van God doen?

Jesus gee ons die Heilige Gees

Jesus het sy verhouding met sy volgelinge vergelyk met dié van ‘n wingerdstok met sy takke (Johannes 15: 5). Die Heilige Gees is die lewe wat deur die wingerdstok na die takke vloei. Hy is die Een wat uit God se oorvloed neem en dit aan ons oordra. Die Heilige Gees stel die rykdom van die Vader en die Seun tot ons beskikking.

Onder leiding van die Heilige Gees

Jesus het vir sy dissipels oor die Heilige Gees gesê: Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.” (Johannes 16: 13-14). Een van die belangrikste take van die Heilige Gees is om ’n gids te wees – ‘n gids om ons deur die lewe te lei.

‘n Volwasse kind van God

Paulus sê dat ons as kinders van God gelei kan word deur die Gees van God. “Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.” (Romeine 8:14). Die Griekse woord wat hier vir kinders gebruik word, is ‘huios’ en beteken volwassenheid. Om ‘n kind van God te word, moet ons wedergebore word deur die Gees van God (Johannes 3). Maar sodra ons wedergebore is, het ons daagliks die leiding van die Heilige Gees nodig om te groei en volwasse te word.

Gee oor aan en vertrou op God

Om sy leiding te ervaar, is ons volledige oorgawe nodig. Oorgawe impliseer ook die vermoë om te laat gaan en alle dinge in God se hande te plaas. In die verwagting dat Hy ons dan verder sal lei in elke aspek van die lewe. Deur in diep afhanklikheid van God te wandel, kan die Heilige Gees ons die weg wys en die oplossing bied vir alles wat ons aan Hom voorhou.

Goeie werke is vooraf voorberei

Paulus sê in Efesiërs 2:10: “Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.” Reeds voor die grondlegging van die wêreld het God die goeie werke voorberei wat Hy wou hê dat ons as Christene moes doen. Daarom dink ons nie self ons goeie werke uit nie, maar probeer ons die goeie werke ontdek wat God reeds vir ons voorberei het om aan die gang te kom met sy werk.

Vra God om u te lei

Daarom is die leiding van die Heilige Gees noodsaaklik vir elke Christen. Dit is die Heilige Gees wat eers God se plan vir ons lewe as Christen wil openbaar en ons dan daartoe lei. Daarom is dit so belangrik dat ons in alle opregtheid met God raadpleeg voordat ons ons eie planne uitvoer. Slegs deur die leiding van die Heilige Gees sal ons die plan ontdek wat God vir ons in die vooruitsig stel.

Deel plasing