Bybelwoord.net
Hoe om versoeking te vermy?

Hoe om versoeking te vermy?

Die realiteit van versoeking

Versoeking is by ons totdat hierdie sterflike liggaam van ons in die graf gaan. As ons dit weet en besef, kan ons ontspan en aanvaar dat dit ‘n realiteit van die lewe is. Ons verwag dat die vlees uitgedaag sal word, leuens sal verlei, en dat die toepassing van ons geloof sal werk om die leuens met die waarheid te vervang.As oorwinnaars in Christus moet ons nie bang wees vir die vlees en die duiwel nie. As jong Christene bid ons: “En lei ons nie in versoeking nie” (Matteus 6:13).

Soos ons in Christus groei, leer ons om alles as vreugde te tel wanneer ons verskillende soorte toetse moet deurstaan (Jakobus 1:2). Waarom moet ons dit alles vreugde noem? Omdat die toetsing van ons geloof standvastigheid veroorsaak (Jakobus 1:3). God laat versoekings toe om ons in Christus te wortel en om die truuks en luste van die duiwel te herken.

Verleiding is nie sonde nie

Verleiding is nie sonde nie, maar wanneer ons in versoeking kom, voel dit as sonde.

Verleiding is nie sonde nie, maar wanneer ons in versoeking kom, voel dit as sonde. Dus noem ons versoeking net wat dit is – versoeking. Versoeking is nie sonde nie omdat Jesus “sonder sonde” was en tog is Hy versoek.

Ons kan verkeerdelik dink dat ons versoek word weens ‘n permanente sondige element wat nog in ons is. Maar nee – ‘n gelowige het ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees en het van die dood na die lewe verskuif, van duisternis tot lig! Die hart het twee kante; een kant is vas; de ander kant is onderworpe aan versoeking, bloot omdat ons nie robotte is nie.

Aanvaar geen veroordeling nie

Let’s face it, ons word voortdurend gebombardeer deur twyfelagtige gedagtes en gevoelens. Hulle het egter geen objektiewe werklikheid nie en vorm nie meer as moontlikheid nie. Verder val Satan ons gedurig aan op hierdie gedagtes en gevoelens. Hy poog om hulle werklik te maak deur ons te oortuig om te glo dat ons nie sonder hulle kan lewe nie.

Verleidinge is nodig

“Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak! Sulke dinge kom noodwendig, maar wee die mens deur wie dit kom.” (Matteus 18:7)

Versoeke dien werklik om ons geloofspier te versterk. Hulle is nodig, maar die Bybel gee ook inligting oor hoe om dit te hanteer:

“Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie.” (Romeine 13:14)

Hier staan twee sleutels:

  1. Lewe soos volgelinge van Jesus;
  2. en moet nie jou sondige begeertes bevredig nie.

“Wanneer die duiwel klop, stuur ek Jesus na die deur.” – Corrie ten Boom

Corrie ten Boom het gesê: “Wanneer die duiwel aan die deur klop, stuur ek Jesus na die deur.”

Die duiwel versoek ons altyd om ons van Christus af weg te sien: “Kyk wat jy gedoen het, is jy ‘n Christen?”
Dus stuur ons Jesus na die deur en ons dank God: “Ja, ek is ‘n kind van God. Ek het niks in myself nie. Christus is my lewe en in Hom is daar altyd vergifnis.”
Ons sien onsself nooit los van Christus nie. Ons stuur Jesus na die deur, wat die grond waarop die duiwel staan wegneem.

Die tweede sleutel, om nie toe te gee aan ons sondige natuur nie, bring ons in die gebied waar ons versoekings kan vermy.

Vermy versoekings

Dit is nie moontlik om alle versoekings te vermy nie, maar as ons nie na ons sondige begeertes luister nie, verminder ons al die hoeveelheid versoekings. Ons kan ten volle bewus wees van watter plekke, boeke, mense, webwerwe, flieks, ens. geleenthede bied aan ons vlees om sy gang te gaan. Besluit om hierdie dinge te vermy en die versoeking sal ook vermy word. Job het gesê: “Ek het my plegtig verbind om nie na ‘n meisie te kyk en haar te begeer nie.”  (Job 31:1).

Bewaar God se Woord in jou hart

Nog ‘n manier om te verhoed of nie in versoeking te kom nie, is deur die woord van God, die Bybel:

“Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.” (Psalm 119:11)

Ons moet almal leer om Skrifgedeeltes te memoriseer en aan te haal om die duiwel te weerstaan. Dit was Jesus se sterkste wapen. Sy voortdurende woord was: “Daar staan geskrywe:…” (Matteus 4:1-11)

Dawid kon deur ondervinding sê: “Hoe kan ‘n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord!” (Psalm 119:11). En ons moet dit ook sê!

As ons aan versoeking en sonde toegee, bekeer ons onsself (1 Johannes 1:9). Vinnige sonde? Vinnige belydenis en dan gaan ons verder!

Roel Velema

Roel Velema, gebore 1949, het op 19-jarige Christus ontmoet deur die bediening van Navigators. Roel het as aktuariële ontleder by verskeie versekeringsmaatskappye in Nederland gewerk en is nou met pensioen. Roel bestudeer graag die Bybel en het 'n eie webstuiste: velemaweb.nl. Roel is betrokke by die GlobalRize çhat team.' In sy plaaslike kerk is hy betrokker by bediening van bejaardes en help hy ook met vertaling van Engels. Hy en sy vrou het vier kinders en ses kleinkinders.