Hoe moet ek my besittings hanteer?

How to handle my possessions?

Die werklike stimulus van gee aan ander moet uit ‘n goeie verhouding met die Here Jesus kom en ons volledige oorgawe aan Hom. Dit is die basis wat lei tot opregte diens, om ‘n dienaar te wees soos God se Woord ons wys.

In 2 Korintiërs 9:1 praat die Bybel van diens aan die heiliges (medegelowiges). Deur te gee bewys ons ons liefde vir God, maar ook vir ons medegelowiges. Die behoeftiges in ons kerk moet nie geïgnoreer word nie, wat strydig met God se geregtigheid sou wees (vers 11). Om te gee is ‘n saak van die hart!

Egte en suiwer godsdiens vir God

As kerkgenootskap word ons vandag gekonfronteer deur baie mense in nood in die wêreld. Egte en suiwer godsdiens vir God, die Vader is om “weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. (Jakobus 1:27). God maak dit vir ons duidelik dat Hy wil hê dat ons, as uitdrukking van Sy hart, na weeskinders en weduwees moet omsien. Ons moet sosiaal besorg wees en met mense in nood verbind word; diegene in ons nabye omgewing, maar ook die wat geografies verder weg is.

Beide in die Ou en Nuwe Testament sien ons dat God spesiale genade beloof aan mense wat medelye met die armes betoon. Wie hom oor ‘n arm mens ontferm, gee ‘n lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed.” (Spreuke 19:17).

In Matteus 5:16 sê Jesus vir sy dissipels: “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”. Hoe laat ons ons lig skyn? Deur die goeie werke as genadegawes, want “God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.” (2 Korintiërs 9:8)

Die onbeperkte genade van God

Vir kinders van God gaan dit oor die lewe wat Hy vanuit Sy onbeperkte genade aan ons skenk. Sy genade wat ons in staat stel om oorvloedig te wees in elke goeie werk. Daarom stel God Sy oorvloed aan ons beskikbaar. Dit is nie vir selfsugtige en wêreldse plesier nie, maar om goeie werke te verrig.

Let daarop dat sosiale deernis nie geskei is van geestelike versorging en deernis nie. Hoe nader hierdie twee praktiese sorge geïntegreer is, hoe meer heilsaam sal die effek wees. As ons gekonfronteer word met mense met ontstellende behoeftes, veral dié wat vêr van ons af is, kan ons ons afvra in watter mate ons verantwoordelikheid daarvoor kan neem, en hoe ons regtig kan help? Hoe ons prakties kan voorsien deur saam te werk met plaaslike kerke en gelowiges? Deur persoonlik na hulle toe te gaan of dit vir ander moontlik te maak? Op hierdie manier kan ons ook in God se Koninkryk belê.

Volg die voorbeeld van Paulus

Paulus het homself heeltemal oorgegee, en hy sê: “As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees.” (1 Timoteus 6: 8) Na aanleiding van sy voorbeeld, kan ons baie meer mense bereik as ons weerstaan om te wag op waargenome oorvloed, maar ons toelaat om gebruik te word waar ons nou is as kanale waardeur Sy oorvloedige genade kan vloei. Hy gee vir ons ALLES wat ons nodig het as ons eers Sy koninkryk soek: “Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” (Matteus 6:33)

Deel plasing