Hoe lyk ‘n Geesvervulde lewe?

Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.” (Handelinge 2:42)

Op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort en het mense se harte gevul. Baie mense het tot geloof gekom en by die kerk aangesluit. Die teks van vandag vertel wat hierdie mense gedoen het na hulle bekering en nadat hulle met die Heilige Gees vervul is.

Hulle het ‘die leer van die apostels’ bestudeer. Enkele voorbeelde van die toesprake van die apostels word in die boek Handelinge neergeskryf, en dit maak duidelik waaroor ‘die leer van die apostels’ gegaan het. Hulle het mense vertel van Jesus Christus, oor die betekenis van Sy dood en Sy opstanding, en hulle het getoon hoe dit alles in die Ou Testament geprofeteer is.

Daar is deesdae geen ooggetuies van Jesus se bediening op aarde nie, maar ons het hulle noukeurige aantekeninge in die vier evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Die teologiese interpretasie en uitleg van Jesus se dood word in baie Nuwe-Testamentiese briewe uiteengesit. En ons het ook die Ou Testament. Ons kan dus ook ‘die leer van die apostels’ bestudeer!

Boonop het hierdie nuwe gelowiges hulself toegewy aan gemeenskap, aan die breek van die brood (= die Nagmaal) en gebede.. Al hierdie elemente is belangrik in ‘n Geesvervulde lewe. As ons die Heilige Gees in ons harte het, maak dit niks oorbodig nie!

Is hierdie elemente deel van u lewe as Christen?

Deel plasing

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email