Hoe lei God ons in ons lewe?

Does God answer the prayers of unbelievers?

In die verlede het God sy volk op allerhande verskillende maniere gelei; maar vandag is dit baie eenvoudiger wanneer jy God se leiding in jou lewe wil hê – jy moet Jesus volg (Hebreërs 1:1-2)!

Jesus is die “Goeie Herder” (Johannes 10:11, 14; Hebreërs 13:20; 1 Petrus 2:25; 5:4; Openbaring 7:17), en Hy belowe om al Sy skape te lei – ons moet net na Sy stem luister (Johannes 10:27).

Hoe hoor ons Jesus se stem?

2000 jaar gelede het Jesus Sy skape gelei deur self onderrig aan hulle te gee en ook deur apostels uit te stuur wat gemagtig is om namens Hom te praat (Matteus 9:36-38).  Jesus het toe aan sy apostels die Heilige Gees gegee (Johannes 14:25-26; 15:26-27; 16:12-15) sodat hulle die geïnspireerde Skrifte van God kon voltooi (2 Timoteus 3:16; 1 Petrus 1:10-12; 2 Petrus 2:19-21).  Tot op die dag wat Jesus aan die einde van die geskiedenis terugkeer (Markus 13:31), bly die Bybel ten volle voldoende om ons “deeglik toe te rus” vir elke goeie werk wat God vir ons voorberei het (2 Timoteus 3:17).

Leiding vanuit Gods woord

Dit beteken dat die Bybel in alle omstandighede in ons lewe “’n lamp vir ons voete en ’n lig op ons pad” is (Psalm 119:105). Die Bybel gee ons duidelike morele opdragte, maar ook gebiede van vryheid vir ons eie keuses. Die vroegste voorbeeld hiervan was in die tuin van Eden, waar God vir Adam beveel het om nie te eet van die een boom wat hom sou benadeel nie, en ook vir Adam die vryheid gehad om van enige ander bome te eet soos hy wou (Genesis 2:16-17). Net so, het God vir ons vandag morele opdragte en beginsels vir ons lewens gegee, maar as daar twee of meer goeie opsies voor ons is, het Hy ons ook die reg gegee om as Sy kinders, vrylik daaruit te kies.

Keuses, keuses, keuses…

Soms, wanneer ons gekonfronteer word met verskeie goeie keuses, kan ons wonder of een opsie beter kan wees as die ander (bv.1 Korintiërs 7:27-28, 38). Wanneer ons sukkel om te onderskei watter pad vorentoe is die “beste” en die meeste in lyn met God se wil vir ons (Fillipense 1:10), kan ons ander vir raad en leiding vra (Spreuke 15:22), en veral ook aan God self daarvoor vra.

“As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.” – Jakobus 1:5

En as ons die verskillende opsies oorweeg, kan ons die Here vertrou om ons te lei presies soos Hy wil hê ons moet gaan (Spreuke 16: 9).

God se plan

Dit beteken dat ons nie bekommerd hoef te wees dat ons “verkeerde” besluite sal maak op die oomblik wanneer daar groot keuses voor ons staan en daardeur God se beste plan vir ons lewe sal mis nie. Wanneer dit nodig is, sal God ons sowel van binne en onbewustelik lei (Spreuke 21:1) deur Sy beloofde Heilige Gees (Esegiël 36:26-27) om te doen en te handel volgens Sy goeie doel (Fillipense 2:13); en ook ekstern en deur omstandihede, soos Hy die hele natuur noukeurig orden (Psalm 104:10-14), tot op die heel kleinste detail (Matteus 10:29-30), om Sy soewereine plan te vervul sodat ons toenemens steeds meer op Christus lyk (Romeine 8:28). Trouens, God is so getrou daartoe om Sy kinders te lei dat Hy in uitsonderlike gevalle selfs spesiale of bonatuurlike middele soos visioene of engele kan gebruik om seker te maak dat ons die regte pad neem (Handelinge 12:6-11; 16:9)!

Wandel met God

Ten slotte, ons is God se kosbare kudde (Handelinge 20:28), en Jesus is die Goeie Herder wie elke skaap op sy naam roep (Johannes 10:3). Ons hoef nie vantevore al die besonderhede van die reis wat ons Herder ons op neem te ken nie (Deuternomium 29:29; Spreuke 20:24); ons werk is eenvoudig om Hom te vertrou, aandagtig na Sy stem in die Bybel te luister, en te volg waarheen Hy ons lei (Johannes 10:27). Alhoewel jy dit vandag moeilik kan glo, sal jy eendag verbaas wees oor hoe Jesus jou deur die lewe gelei het deur ‘n pad te weef, selfs deur jou pyn, foute en sondes, om Sy volmaakte bestemming te bereik (Genesis 50:20).  Tot dan toe is Jesus se opdrag eenvoudig: hoor Hom en gehoorsaam Hom soos Hy jou op die lewensreis lei.

“Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop” (Spreuke 3:5-6).

 

Deel plasing