Home » Christian basics » Sonde » Hoe kan ons vry wees van sonde?

Hoe kan ons vry wees van sonde?

Bible about sin and judgment

Gebore in sonde

Voordat ons kan nadink oor hoe ‘n persoon vry is van sonde, moet ons die toestand waarin almal gebore is, verstaan. Dawid sê in Psalm. 51:7 : “Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het”. Met ander woorde, selfs voordat hy sy eerste asem uitgeblaas het, was hy in ‘n sondetoestand. En omdat hy in sonde was, het hy gesondig. Ons sondig dus omdat dit ons aard is.

Dit stem ooreen met dit wat elders in die Skrif staan: in Johannes 8:34 sê Jesus: “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is ‘n slaaf van die sonde”. Paulus sê in Effesiërs 2:1 : “Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes.” Fudamenteel kan ons niks doen om van sonde bevry te word nie: ‘n slaaf kan homself nie bevry nie, ‘n dooie kan homself nie laat leef nie.

Jesus het in ons plek gesterf

Ons het ‘n Verlosser nodig, iemand om ons te kom red. Dit is presies wie Jesus is, en wat Hy bereik het deur aan die kruis te sterf. Aan die kruis het Jesus ons sonde op homself geneem en die straf van God gedra wat ons verdien het (1 Petrus 2:24). Maar hy het nie net ons sonde weggeneem nie, hy het ons ook sy volmaaktheid en sy geregtigheid gegee (2 Korintiërs 5:21).

Daarom, as God nou na Christene kyk, sien hy die volmaaktheid en gehoorsaamheid van Christus. Dit is in wese hoe ons vry kan wees van sonde – nie alles wat ons doen nie, maar wat Christus gedoen het vir diegene wat op Hom vertrou en glo.

Op hierdie punt kan u egter dink: ‘maar dit is nie my ervaring nie, ek sukkel steeds daagliks met sonde en gee dikwels daaraan in.’ Om hierop te antwoord, moet ons ‘n bietjie meer verstaan ​​van die aard van die tydperk waarin ons tans leef.

Die stryd tussen vlees en gees

Toe Christus sterf, opgewek is en opgevaar het na die hemel, het hy begin met wat ek die ‘nuwe tyd’ sal noem, waardeur ek eenvoudig bedoel dat God se koninkryk tot ‘n mate reeds begin het. Paulus sê byvoorbeeld in Ef 2:6: “Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee.

Met ander woorde, Christene is reeds saam met Christus in die hemel! Ons leef egter duidelik steeds die lewe hier en nou op hierdie aarde – ons is nogsteeds lede van hierdie ‘teenswoordige wêreld’ (Titus 2:12). Daar is dus ‘n “oorvleueling” tussen hierdie twee tydperke. As gevolg hiervan ervaar ons ‘n spanning tussen wat ons was (en in ‘n mate nogsteeds is), en wat ons gaan wees (en tot ‘n mate reeds is).

Dit is die realiteit van die Christelike lewe: ons is nie wat ons eens was nie, maar ons is nog nie heeltemal presies wat ons sal wees nie. Daarom is ons enersyds vry van sonde – regverdig, maar aan die ander kant sondig ons en stry ons daarmee. Soos Martin Luther dit gestel het, ‘simul iustus et peccator, tegelyk regverdig en ‘n sondaar’. Dit is presies wat Paulus sê in Galasiërs 5:17: “Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie.

Met ander woorde, die Christen is in oorlog: die oorlog tussen die begeertes van die vlees (die ou mens) en die Gees (wat nou in Christene woon). Daarom, as u sonde beveg, moet u aangemoedig word: dit is ‘n teken van ‘n ware geestelike lewe!

Moenie dat sonde jou regeer nie

Hoe kan ‘n Christen dus sonde beveg? Paulus se konsekwente beroep is dat Christene uitleef wie hulle nou in Christus is (bv. Kolossense 3). Paulus verduidelik dit verder in Romeine 6: “Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie.” En: “Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie.”

Julle moet dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as ‘n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade”(Rom 6:11-14).

 

Deel plasing